Terug

MT-Integraal evergreens overzicht 2018
Job Gutteling

31 december 2018

(Laatst aangepast: 28-12-2018)

MT-Integraal evergreens overzicht 2018

Publicaties

Elk jaar publiceert MT-Integraal nieuwswaardige artikelen. Maar sommige onderwerpen zijn blijvend interessant. Op basis van de analyse van bezoekers heeft de redactie onderstaand overzicht gemaakt van artikelen die, soms jaren na hun publicatie, nog steeds heel vaak worden gelezen.

Mannen versus vrouwen

Artikelen die het verschil tussen mannen en vrouwen beschrijven, of die specifiek over vrouw- of mangerelateerde onderwerpen gaan, zijn blijvend populair. Heb je deze al gelezen?

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen onder de loep

Tussen mannen en vrouwen bestaan zichtbare maar ook minder zichtbare verschillen. De zichtbare verschillen zijn voor een deel verantwoordelijk voor de verschillen in fysiek prestatievermogen. De minder zichtbare verschillen zijn het meest interessant voor de verklaring van ongelijke prestaties in eigenlijk alle vormen van sport en arbeid. 

 

Ischemisch coronairlijden: vooral bij vrouwen een non-obstructief probleem?

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld ondanks het feit dat deze ziekte zich bij vrouwen 10 tot 15 jaar later manifesteert.

 

De TOMAX procedure: het verbeteren van het gevoel in de penis bij patiënten met een lage ruggemergbeschadiging

Wellicht een nachtmerrie van elke man: wel een erectie kunnen krijgen, ook ejaculeren, maar geen gevoel hebben in je penis. Dit is een probleem waar bijvoorbeeld patiënten met dwarslaesie of spina bifida mee moeten leven . Met dezelfde seksuele interesse leidt het verminderde gevoel in de penis tot frustratie en minder plezier in seks en masturbatie. Ook voelen zij zich hierdoor (nog) meer gehandicapt. 

 

Vrouwvriendelijke mammografie

Al sinds de beginjaren van mammografie wordt de borst platgedrukt om een röntgenfoto van zo hoog mogelijke kwaliteit te maken. Met de komst van digitale detectors is de beeldkwaliteit sterk verbeterd, maar nog steeds worden miljoenen vrouwen wereldwijd onnodig gekweld. Is zo hard drukken nog wel nodig?

 

Hevige menstruatie verleden tijd met endometriumablatie

Veel vrouwen hebben klachten van hevig bloedverlies tijdens de menstruatie. Tegenwoordig kunnen zij met behulp van een eenvoudige ingreep van hun klachten worden geholpen. Hierbij wordt het baarmoederslijmvlies verwijderd of beschadigd zodat menstrueel bloedverlies vermindert of zelfs helemaal stopt. Het voordeel ten opzichte van andere chirurgische behandelingen is dat het een veiligere, technisch simpelere en snellere techniek is.

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming en de grote diagnostische apparatuur blijft een groot onderwerp in de medische technologie. Het lijkt wel alsof de laatste jaren de aandacht zich steeds meer richt op gecombineerde behandeling en beeldvorming in plaats van alleen diagnostiek.

 

Hoe werkt...diagnostiek met MRI
Het voornaamste onderdeel van een MRI-scanner is een sterke magneet. De magneet polariseert onder meer de kernen van waterstofatomen in het weefsel van de patiënt. In het magnetische veld gedragen de waterstofkernen zich als tolletjes.

 

Myocard perfusie onderzoek met Rb-82 PET
Bij patiënten met coronaire hartziekten (coronary artery disease, CAD), wordt de toevoer van bloed naar de hartspier belemmerd door vernauwing (stenose) van een of meerdere kransslagaders. Een dergelijke vernauwing kan leiden tot gezondheidsklachten en kent het optreden van een myocard infarct als ernstigste gevolg.

 

Metalen Implantaten in MRI: Hoe kunnen we artefacten reduceren?
Vanwege de bewezen diagnostische waarde voor veel klinische toepassingen gaat vaak de voorkeur uit naar Magnetic Resonance Imaging (MRI) als beeldvormende modaliteit om zacht weefsel van patiënten te onderzoeken. Een toenemend aantal patiënten is behandeld met metalen implantaten en er is een behoefte om zacht weefsel in de buurt van deze metalen implantaten te evalueren, vaak vanwege complicaties veroorzaakt door het implantaat of de chirurgische ingreep.

 

Nieuwste ontwikkelingen op gebied van Computer Tomografie

Dit artikel gaat diep in op de techniek achter moderne CT-scanners. Een van de laatste ontwikkelingen is de introductie van de zogeheten iteratieve reconstructie (IR). Daarnaast spelen de opkomst van Dual Energy-CT, Perfusie- en Dynamic-CT, Ultra Fast- en Ultra Lowdose CT ook een grote rol.

Veiligheid medische apparatuur

En het laatste, veelomvattende begrip waar MT-Integraal veel over publiceert, is veiligheid. Dit varieert van praktische beschrijvingen van functionaliteit, overzichten met vergelijkingen tussen medische hulpmiddelen en risicomanagement. Onderstaand de meest populaire artikelen in deze categorie.

 

Een compleet overzicht van moderne hoorhulpmiddelen

Een hoortoestel maakt voor slechthorenden geluiden uit de omgeving weer hoorbaar. Vooral het geluid dat voor ons dagelijks leven het allerbelangrijkst is: spraak. Veruit de meeste gebruikers van hoortoestellen willen eerst en vooral anderen beter kunnen verstaan. Hoortoestellen kennen een indrukwekkende ontwikkeling, van akoestische oplossingen via elektrische en elektronische technieken tot aan de digitale hoogstandjes van vandaag.

 

Nieuwe flowmeter voorkomt verwisseling tussen zuurstof en perslucht

Het aan patiënten onbewust en onbedoeld toedienen van perslucht in plaats van zuurstof komt in ziekenhuizen nog altijd te vaak voor. Maar ook andersom krijgen patiënten onbewust zuurstof toegediend waar perslucht bedoeld was, zo blijkt uit de praktijk. Een nieuw type persluchtflowmeter moet de verwisseling tussen zuurstof en perslucht definitief tot het verleden laten behoren.

 

Risicoprofiel Elektrochirurgie

Een risicoanalyse is specifiek voor ieder ziekenhuis en voor verschillende toepassingen. Als kader hiervoor kan echter gebruik worden gemaakt van een algemeen risicoprofiel. in dit risicoprofiel elektrochirurgie worden de belangrijkste risico’s bij toepassing van de betreffende technologie beschreven en worden voorstellen gedaan voor preventieve maatregelen die de kans op fouten en schade sterk verkleinen. 

 

Complexe medische technologie thuis

De ziekenhuis verplaatste zorg staat sterk in de belangstelling. Hierdoor wordt meer complexe medische techniek thuis toegepast. Dit artikel geeft een overzicht van deze ontwikkeling. Dit artikel doet tevens een oproep om meer onderzoek te doen naar hoe complexe zorg (met technologie) veilig, efficiënt en effectief verplaatst kan worden van het ziekenhuis naar thuis.

 

Leeftijdsbepaling van blauwe plekken

De aanwezigheid van blauwe plekken of ander letsel is een van de factoren die op mogelijke mishandeling kunnen wijzen. Artsen beoordelen of de verklaring van de ouders bij het letsel en bij de ontwikkelingsfase van het kind past. Deze beoordeling is subjectief. Voor het vaststellen van mishandeling geniet een objectieve methode de voorkeur, zeker voor een rechtbank.

Toon alle referenties

Auteur