Terug

ECRI Top 10 Health Technology Hazards for 2018
Redactie MT-Integraal

17 januari 2018

(Laatst aangepast: 02-03-2018)

ECRI Top 10 Health Technology Hazards for 2018

Berichten

Elk jaar verschijnt de “Top 10 Health technology hazards” van de ECRI. Ook voor 2018 is in november een lijst gepubliceerd met de top 10 risico’s.

De ECRI (Emergency Care Research Institute) is een non-profit organisatie die met deze lijst wil bereiken dat gevaren en problemen door techonologie in de gezondheidszorg geminimaliseerd worden. De lijst is niet alleen gebaseerd op incidenten die zich al voorgedaan hebben. Er zijn medische hulpmiddelen getest, er is literatuuronderzoek uitgevoerd, er zijn procedures en werkwijzen in het ziekenhuis gevolgd en er is geobserveerd en overlegd door en met artsen en andere betrokkenen. Onderstaande lijst is de top 10 die uit dit onderzoek is voortgekomen.

 

1.     Ransomware en cybersecurity bedreigingen kunnen een gevaar vormen voor patiënten

2.     Fouten in Endoscoop hergebruik veroorzaken infectiegevaar bij patiënten

3.     Matrassen en hoezen kunnen geïnfecteerd zijn door lichaamsvloeistoffen en microbiologische besmettingen

4.     Gemiste alarmen door het niet goed instellen van secundaire alarm notificatie apparatuur*

5.     Onvoldoende reinigen van apparatuur kan storingen en slecht functioneren veroorzaken, en daarmee een gevaar vormen voor patiënten

6.     Electro-chirurgische actieve electrode zonder holster kunnen brandwonden veroorzaken bij patiënten

7.     Onjuist gebruik van digitale beeldvormingstechnieken kan tot onnodige blootstelling aan straling leiden

8.     Alternatieve werkmethodes die het werken met barcodes omzeilen verkleinen de veiligheid van het toedienen van medicatie met behulp van barcodes.

9.     Fouten in de netwerken van medische hulpmiddelen kan tot gevolg hebben dat er vertraagde of niet op de patiënt toegespitste zorg verleend wordt

10.  Terughoudendheid in het gaan gebruiken van veiligere connectoren voor sondevoeding geeft een patiënt risico.

11.   

*Secundaire alarm notificatie apparatuur worden gebruikt door hulpverleners die zich niet bij de patiënt bevinden. Het alarm komt binnen via bijvoorbeeld een pieper of mobiele telefoon.

 

 

Meer informatie over de ECRI top 10 lijst is te vinden op de website https://www.ecri.org/. Het is mogelijk om via de VZI een abonnement af te sluiten op de ECRI top 10.

Toon alle referenties

Dit artikel is overgenomen van: