Colofon

Medische Technologie (MT) Integraal is een online magazine over medische technologie in de gezondheidszorg, voor alle geinteresseerden. MT-Integraal wordt samengesteld door de Stichting MT-Digitaal te Utrecht.

MT-Integraal is een initiatief van:

Redactieadres

MT-integraal: redactie@mtintegraal.nl


 

Kamer van Koophandel

5066461

 

Abonnomenten

Via internet is MT-Integraal voor iedere belangstellende toegankelijk


 

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht op deze website berust bij de Stichting MT-Digitaal.

 

Disclaimer

De redactie van MT-Integraal stelt het magazine met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. De Stichting MT-Digitaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.