Terug

Hans Boter symposium: Dimensie in Medische Techniek
Redactie MT-Integraal

06 januari 2014

(Laatst aangepast: 28-08-2016)

Hans Boter symposium: Dimensie in Medische Techniek

Columns

Op 1 november 2013 vond in de Jaarbeurs te Utrecht het tweede Hans Boter symposium plaats.

Inleiding

Het symposium is een hommage aan Hans Boter, mede oprichter van de VZI, die bijna 40 jaar de functie van secretaris heeft bekleed. Vanaf 2011 zal elke twee jaar het symposium worden georganiseerd, waarvan nu dus de tweede editie plaatsvond. De ruim honderd aanwezige VZI-leden en gasten werden getuige van een indrukwekkend lezingenprogramma en het VZI-bestuur nam bij monde van voorzitter Henk Imming de gelegenheid te baat om het eerste exemplaar van het nieuwe beleidsplan van de VZI aan te bieden aan de naamgever van het symposium. In dit artikel zal kort worden ingegaan op een tweetal presentaties en zullen ook de essenties van het nieuwe VZI beleid aan de orde komen.

Additive Manufacturing Technology

De eerste lezing werd gegeven door Maikel Beerens, CEO van Xillox Medical, een bedrijf dat het sterk in opmars zijnde 3D printen inzet voor medische toepassingen. Met de 3D printtechniek worden patiënt specifieke implantaten op maat gemaakt voor het vervangen van skeletdelen van bijvoorbeeld de schedel of de kaak. Tijdens de presentatie werd een model getoond van een schedel waarbij een deel was vervangen door een implantaat, hetgeen vrijwel ‘naadloos’ uitgevoerd kan worden. De voordelen van dit implantaat ten opzichte van oudere technieken is dat er direct een volmaakt, esthetisch fraai resultaat wordt bereikt. Bij andere technieken vaak onvermijdelijke vervolgoperaties blijken niet meer nodig. Een tweede gepresenteerde voorbeeld betrof een vervanging van een onderkaak bij een wat oudere dame, waarbij als resultaat werd gemeld dat de patiënte daags na de operatie al weer bleek te kunnen ‘kwebbelen’. Met de keuze van dit onderwerp had de voorbereidingscommissie, bestaande uit  Koos van Ringelenstein, Cees Schot, Henk Boon, Hans Gradussen, Herman Borger en Chris van Nimwegen, direct in de roos geschoten. Hun ambitie innovatieve technologische ontwikkelingen ten tonele te voeren is meer dan geslaagd. Het technologisch geëngageerd publiek, dat wellicht minder snel onder de indruk raakt van nieuwe technieken, kwam tijdens latere pauzemomenten op de studiedag, meermalen op deze lezing terug.

Protonentherapie

Dr. Aart van ’t Veld (Universitair Medisch Centrum Groningen) behandelde in zijn lezing het traject “van mogelijkheden tot realisatie” van de protonentherapie. Bijna een eeuw nadat het bestaan van protonen werd verondersteld (1919) worden nu (2013) in 45 behandelcentra 94.000 patiënten world wide behandeld. Het belangrijkste voordeel van protonentherapie is de dosisverdeling: de te behandelen tumor wordt ‘vol geraakt’ , terwijl schade aan omliggend gezond weefsel wordt voorkomen. De methode is veelbelovend, maar de exacte bepaling van het te bestralen gebied blijkt nog een zeer complex proces. Voor de toepassing van protonentherapie zijn door de Gezondheidsraad aanbevelingen gedaan, het Ministerie van VWS heeft voorwaarden gesteld en vanzelfsprekend mengt ook het College voor Zorgverzekeringen zich in die discussie. Het ministerie van VWS heeft een elftal condities geformuleerd, waarbij naast ‘evidence-based’ optimalisatie van resultaten, ook naar de kosteneffectiviteit wordt gekeken. In een periode waarin de publieke discussie wordt gevoerd over een kostenlimiet aan bepaalde behandelingen en medicijnen ontkomt ook de kostbare protonentherapie niet aan die discussie. Het besluit van het ministerie van VWS (juli 2013) om in Nederland vooralsnog aan vier centra vergunning te verlenen is dan ook positief nieuws voor deze kansrijke en effectieve therapie. 

Download lezingen
Op de website van de VZI (www.vzi.nl/publicaties.php) zijn een aantal van de (overige) presentaties in te zien en/of te downloaden:

  • Digitale pathologie: hoe werkt het en wat zijn de drivers achter klinische adoptie
  • Ultra hoog veld MRI
  • Digitale beelddistributie op de (hybride) OK, Hoe en waarom
  • Protonentherapie van mogelijkheden tot realisatie
  • 3D-technologie in de laparoscopie: alleen mooie techniek of echte toegevoegde waarde
  • De creatiespiraal

De creatiespiraal

Bij symposia wordt vaker gekozen voor een slotlezing, waarbij de aanwezige vakfreaks wat worden ‘losgeweekt’ van de gepresenteerde professionele verworvenheden. Als laatste spreker presenteerde fysicus Marinus Knoope de door hem ontwikkelde ‘creatiespiraal’: “een natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid, wensen en verlangens van mensen zijn een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren”. Volgens Knoope voltrekt dit proces zich in 12 stappen die hij heeft omschreven in zijn creatiespiraal. Knoope stelt dat analoog aan een fruitboom, die van nature vruchten voortbrengt, dit ook geldt voor het menselijk brein en handelen. Met de boodschap dat hetgeen men zich kan verbeelden ook is te realiseren werd het publiek positief gestemd naar de netwerkborrel en het VZI (35 jarig) lustrumfeest gestuurd. In een ontspannen sfeer werd er nog enkele uren nagepraat, gegeten en van het entertainment genoten. Per saldo een dag waarbij de doelstellingen van de VZI wat betreft kennisdeling en het bieden van een professioneel netwerk, perfect werden waargemaakt. Het geboden programma verdiende in feite een grotere belangstelling dan de ruim honderd deelnemers die nu aanwezig waren, de wegblijvers hebben weer eens ongelijk! 

Toon alle referenties

Auteur