Terug

CPB: Overheid zorg voor meer kennis over dure technologie in de zorg
Janine Budding

12 juni 2017

(Laatst aangepast: 29-06-2018)

CPB: Overheid zorg voor meer kennis over dure technologie in de zorg

Columns Berichten

Bij de introductie van nieuwe technologie in de zorg is er vaak te weinig informatie over de te behalen gezondheidswinst en de kosten. Hierdoor is onduidelijk of we waar voor ons geld krijgen als behandelingen met nieuwe apparaten in het zorgverzekeringspakket vallen. Er zijn nu weinig prikkels voor partijen in de zorg om meer gegevens over de effectiviteit te verzamelen. Dat komt doordat een nieuwe behandelmethode nu zonder bewijs over de effectiviteit in het pakket kan komen. De overheid kan maatregelen nemen om de prikkels voor het verzamelen van bewijs te vergroten. Met meer informatie kan zij een niet- of weinig kosteneffectieve behandelmethode buiten het zorgverzekeringspakket houden en zo op lange termijn de stijging van de zorguitgaven, en dus de premies, beperken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De introductie van dure technologie in de zorg

Dit schrijft het Centraal Planbureau vandaag in het onderzoek ‘De introductie van dure technologie in de zorg’.[PDF]

De overheid kan maatregelen nemen om beter onderbouwde beslissingen over de nieuwe, dure technologie te stimuleren. Er kan bijvoorbeeld een meldplicht komen zodat duidelijk is welke nieuwe technologie gebruikt wordt, er kan betere informatie beschikbaar komen door meer internationale samenwerking van overheden en zorgaanbieders en de overheid kan eisen dat fabrikanten en aanbieders de meerwaarde van de nieuwe apparaten aantonen. Om onderzoek naar de meerwaarde van de nieuwe technologie te ondersteunen, kan deze tijdelijk worden vergoed. Die vergoeding kan dan worden betaald buiten het verzekerde pakket en tegen dezelfde prijs als de bestaande goedkopere standaardbehandeling.

Nieuwe technologie kan voordelen hebben, maar er bestaat nu geen vaste toets of een nieuwe technologie (kosten)effectief is. Hierdoor komen nieuwe behandelingen snel in aanmerking voor een vergoeding. Zo kan het gebeuren dat zorg met een nieuwe technologie wordt vergoed die meer kost dan bestaande behandelmethoden, maar niet effectiever is. Het onderzoek is gericht op technologieën waarbij een omvangrijke investering nodig is die niet gemakkelijk teruggedraaid kan worden (zoals bij protonentherapie). Het risico bestaat dan dat aanbieders veel geld steken in een technologie die achteraf niet kosteneffectief blijkt te zijn en ook niet verkocht kan worden of alleen met aanzienlijk verlies. In dat geval had met hetzelfde geld meer gezondheidswinst behaald kunnen worden als het anders besteed was.

Toon alle referenties

Auteur