Overzicht

Meer studentenstops voor TU Eindhoven als financiering uitblijft

18 mei 2017

Meer studentenstops voor TU Eindhoven als financiering uitblijft

Kort Nieuws / Actualiteit

De groeiprognoses zijn een belangrijk onderdeel voor de bepaling van strategie van de universiteit in de toekomst. Bestuursvoorzitter Jan Mengelers heeft zijn zorgen uitgesproken in een brief naar de minister van Onderwijs, de informateur en de industrie. Er is meer geld uit Den Haag nodig. Als dat uitblijft moet de TU Eindhoven voor nog meer studies een studentenstop instellen. In een noodoproep stelt de bestuursvoorzitter dat de studentenaantallen bij de TU veel harder groeien dan verwacht, terwijl zijn universiteit minder geld heeft gekregen.

Technische studies nog steeds populair

Het aantal aanmeldingen voor universitaire bachelors in studiejaar 2017-2018 is deze week bekend gemaakt door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De VSNU ziet een groei van 11% in aanmeldingen ten opzichte van het huidige studiejaar. Het landelijk gemiddelde komt tot stand door ongecorrigeerde cijfers van alle universiteiten. De TU/e verwacht na correcties in het collegejaar 2017-2018 een groei van minimaal 7% in de bachelorinstroom. Dat is nog altijd een aanzienlijke groei in de instroom.

In totaal hebben zo’n 82.000 aankomende studenten zich aangemeld voor bacheloropleidingen aan Nederlandse universiteiten. In Eindhoven gaat het om een huidig inschrijfaantal van 2.196 aankomend studenten. Aankomend studenten hebben tot uiterlijk 1 oktober om een aanmelding te verzilveren tot een inschrijving. Wanneer aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan (diploma juiste vooropleiding overlegd, collegegeld betaald) zet de onderwijsinstelling een aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. De definitieve cijfers zijn pas dan beschikbaar.

Vooruitzichten TU/e


Collegevoorzitter Jan Mengelers is zich bewust van de mogelijke consequenties die de groeiprognose met zich meebrengt: “Het onderstreept meer dan ooit de waardering voor het onderwijs dat we hier aanbieden. Tegelijkertijd is het van groot belang dat we kritisch blijven kijken naar de groei zodat we dezelfde kwaliteit kunnen waarborgen.”

 

 

De TU/e heeft al eerder aangekondigd vijf opleidingen vanaf collegejaar 2018-2019 te begrenzen. Dat zijn de opleidingen Industrial Design, Technische Informatica, Technische Bedrijfskunde, Medische Wetenschappen en Technologie en Biomedische Technologie.

 

 

Mengelers benadrukt: “In Eindhoven knelt de groei van studenten het hardst. Omwille van behoud kwaliteit en het niet verder belasten van onze wetenschappelijke staf, zijn extra limieten instellen een laatste optie. Dat kan op termijn leiden tot een studentenstop voor het merendeel van de opleidingen.”

 

De groeiprognoses zijn een belangrijk onderdeel voor de bepaling van strategie van de universiteit in de toekomst.

 

Mengelers stelt dat het belangrijk is voor de economische groei dat het aantal mensen met een technische studie blijft stijgen. "De economie draait op volle toeren en bedrijven hebben forse groeiplannen, maar het aantal ingenieurs blijft enorm achter bij de vraag". Mengelers heeft zijn zorgen geuit in een noodoproep naar de minister, de informateur en stakeholders.

 

 

 

Bron: TU/e

Toon alle referenties

Dit artikel is overgenomen van: