Terug

Het convenant onder de loep
Job Gutteling

06 januari 2014

(Laatst aangepast: 27-07-2016)

Het convenant onder de loep

- introductie. <p> Voor het eerst in het bestaan van MT-Integraal presenteren we een themanummer. En wel een themanummer over hét convenant, het <em>Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis</em>. Een initiatief vanuit de werkgroep convenant en de redactie van MT-Integraal.</p>


Voor u ligt het themanummer over hét convenant, het Convenant Veilige toepassing van Medische Technologie in het ziekenhuis. Een initiatief vanuit de werkgroep convenant en de redactie van MT-Integraal. In deze werkgroep hebben leden van NVKF, BMTZ en WIBAZ nagedacht over de implementatie van het convenant en ervaringen met elkaar gedeeld. Om het ook te delen met alle andere leden van de verenigingen is het idee van een themanummer ontstaan. In dit themanummer zullen op belangrijke aspecten voorbeelden worden gegeven hoe het convenant kan worden geïmplementeerd in de organisatie. Door de werkgroep zijn aspecten benoemd, welke de meeste impact hebben bij de implementatie van het convenant:

  • ziekenhuisbrede verantwoordelijkhedenmatrix vaststellen
  • medische technologie als onderdeel van auditrondes
  • goed aankoopbeleid: stoplichtmodel t.b.v. alle investeringen incl. risicoanalyses
  • registratie: altijd sticker met equipmentnummer en volgende onderhoudsdatum
  • handboek Medische Technologie ziekenhuisbreed uitrollen
  • registratie van bevoegdheid en bekwaamheid van gebruikers
  • zekerstellen bevoegdheid en bekwaamheid van externe technici
  • periodieke rapportage aan afdelingen en management

De Koepel Medische Technologie stimuleert samenwerking tussen verenigingen in de discussie rondom de veilige en efficiënte inzet van medische technologie. Momenteel bieden commerciële partijen ook kennis aan over implementatie en governance van het convenant. Dit hot topic wordt door de Koepel Medische Technologie als onderdeel van haar werk opgepakt en via deze editie van MT-Integraal voor iedereen vrij beschikbaar gesteld.

Belangrijk hierbij is de scope van het convenant te vergelijken met het aandachtsgebied dat de koepel vertegenwoordigt: medische hulpmiddelen (volgens de wet medische hulpmiddelen) versus medische apparatuur en instrumentatie. Gevolg is dat het convenant medische technologie niet alleen het feestje is van verenigingen aangesloten bij Koepel Medische Technologie, maar veel breder dan dit. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van aandachtsgebieden medische ICT, steriele medische hulpmiddelen, disposables, implantaten en natuurlijk de gebruikers van medische technologie. Voor alle leden van de Koepel Medische Technologie de uitdaging om dit uit te dragen en het gesprek hierover aan te gaan: voor succesvolle implementatie van het convenant is een integrale aanpak noodzakelijk.

Wat vindt de koepel?

* definities (conform convenant blz 17): Een hulpmiddel wordt aangeschaft, gebruikt, onderhouden en afgevoerd. Technologie is de systematische toepassing van wetenschap in de techniek; technologie wordt geïmplementeerd en geëvalueerd. Voorbeeld: minimaal invasieve chirurgie is een technologie, de gebruikte instrumenten zijn hulpmiddelen. Voor wat betreft de term medisch hulpmiddel wordt aangesloten bij de juridische definitie in de Wet Medische Hulpmiddelen.

**De relatie tussen tussen scholing, bevoegdheid, bekwaamheid en het al dan niet zelf bedienen van medische apparatuur cq. opdracht geven tot bediening moet worden bepaald. Dit kan betekenen dat de scholing verschillend is voor gebruikers die de apparatuur al dan niet bedienen.

Dit themanummer bevat vanuit diverse ziekenhuizen en professionals inspirerende voorbeelden van “hoe het zou kunnen”, en nadrukkelijk géén bewust gekozen best practices welke als veldnorm moeten gaan dienen. Hopelijk helpt dit themanummer iedereen om te komen tot innovatieve oplossingen om de implementatie van het convenant met en voor iedereen tot een succes te maken.

NOTA BENE: Deze inleiding op het themanummer is geplaatst met goedkeuring van de Koepel Medische Technologie. De artikelen met voorbeelden zijn op persoonlijke titel en in samenspraak met de redactie van MT integraal geplaatst.

Kader Koepel Medische Technologie
BMTZ (Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg), NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica), NVKFM (Nederlandse Vereniging Van Klinisch Fysisch Medewerkers), VZI (Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici) en WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen) zijn allen vanuit verschillende achtergronden (mede)verantwoordelijk voor de veilige toepassing en kwaliteitsborging van medische technologie binnen de gezondheidszorg. Om multidisciplinaire samenwerking formeel te bekrachtigen is op 3 december 2009 door NVKF, VZI en WIBAZ het officiële samenwerkingsverband aangegaan, genaamd: ‘Koepel Medische Technologie’. Recentelijk, op 1 oktober 2013, is wederom een intentieverklaring ondertekend voor toetreding van ook BMTZ en NVKFM. Naast het stimuleren van inhoudelijke samenwerking tussen verenigingen zal dit samenwerkingsverband in Nederland ook als spreekbuis fungeren voor landelijke thema’s op het gebied van medische apparatuur en instrumentatie. De Koepel Medische Technologie is daarmee hét aanspreekpunt voor overheid, inspectie voor de volksgezondheid en overige partijen in de gezondheidszorg.

MT-Integraal schreef al eerder over het convenant. Lees hier eerdere artikelen:

Medische Technologie Van Tweede Kamer naar Werkplaats, door Dirk Theunissen

Een andere route naar patientveiligheid, door Vincent van Loenen

Convenant medische technologie - een toelichting, door Kitty Siemerink

Rol van de klinisch fysicus bij aanschaf, acceptatie en ingebruikname van medische beeldvormende apparatuur, door Pieternel van der Tol

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, door Vincent van Loenen

Afbeeldingen: /images/content/editie/article/paragraph/689.png
/images/content/editie/article/paragraph/730.png
Toon alle referenties

Auteur