Terug

De toekomst van de hoorzorg
Redactie MTIntegraal

01 november 2023

(Laatst aangepast: 30-03-2024)

De toekomst van de hoorzorg

Publicaties

Leiden - Op initiatief van de stakeholders in de hoorzorg discussieerden op 18 september jl. patiëntenorganisatie, KNO-artsen, audiologen, audiciens en fabrikanten over de toekomst van de sector in een verouderende samenleving. Conclusies: nieuwe technieken kunnen de drempel tot hoorzorg verlagen en bewustwording en gehoorscreening zijn nodig om onbehandeld gehoorverlies aan te pakken.

Verouderende samenleving

Guido van Woerkom, voorzitter van Stichting Audicienregister opende de bijeenkomst met de constatering – die de WHO in 2021 ook al deed in het ‘World Report on Hearing’ –  dat we geconfronteerd worden met steeds meer ouderen die ook nog eens ouder worden. Daarmee neemt ook het aantal mensen met onbehandeld gehoorverlies fors toe. Daarnaast werken mensen ook langer door, vaak mét onbehandeld gehoorverlies. Vandaar ook de keuze voor dit thema.

Innovatieve hoorzorg

In het eerste deel van de bijeenkomst gaven internationale vertegenwoordigers van de ‘big five’ uit de hoortoestelindustrie hun visie op de technologische ontwikkelingen. Conclusie: nieuwe technieken maken het steeds beter mogelijk om op afstand efficiënt hoortesten af te nemen en hoorzorg te verlenen. Consensus was wel dat tenminste één bezoek aan de audicien cruciaal blijft. Bij complex gehoorverlies moet de audicien vooral hulp, begeleiding en coaching bieden aan de cliënt en zijn omgeving. In opkomst is de aanpassing van zogenaamde ‘over-the-counter’-hoorhulpmiddelen, die ook online verkrijgbaar zijn. Deze kunnen bij mensen met een beginnend gehoorverlies mogelijk een eerste oplossing zijn en de drempel verlagen om in de toekomst de weg naar verdere hoorzorg te vinden. Een andere conclusie was dat kunstmatige intelligentie, virtual reality en machine learning langzamerhand ook worden ingezet voor hoortoestellen. Maar zoals bij gebruik van big data moet dit stapsgewijs, zorgvuldig, goed begeleid en geëvalueerd plaatsvinden.

Bewustwording

In het tweede deel van de bijeenkomst kwamen de medisch-ethische en geriatrische overwegingen aan bod. De conclusie was dat eenvoudige laagdrempelige gehoorscreening van belang is om onbehandeld gehoorverlies aan te pakken Daarmee wordt uitval op het werk voorkomen en helpt het ouderen om isolement, eenzaamheid, achteruitgang in cognitie en beginnende dementie uit te stellen of te voorkomen, zoals heel recent in een Lancet artikel van Frank R. Lin (John Hopkins University, Baltimore, USA) aangetoond werd. Bewustwording is daarbij van groot belang, bij huis- en bedrijfsartsen, bij de omgeving van de oudere slechthorende en bij het grote publiek. Het toevoegen van hoortesten aan zogenaamde fitheidstesten kan helpen om die bewustwording te creëren en te vergroten.

SIRE-campagne?

Hoorzorgprofessionals en patiëntenorganisaties moeten zich breed inzetten om preventie en bewustwording van gehoorverlies in de samenleving te realiseren. De doelgroep is breed: oud en jong. Oplossingen liggen in de promotie van gehoorbescherming (jongeren) en het dragen van oortjes als opstap naar hoortoestellen (ouderen, en ook oudere jongeren). Het begint echter bij bewustwording. Een SIRE-campagne is daarbij de gedroomde start.

 

Werkgroep “Future of Audiology” Conferentie (LUMC, 18 september 2023): Maarten Dijkstra (Audined), Nadine de Kort-Biekart (DKA), Jan de Laat (NVKF, LUMC), Kees van der Sluijs (GAIN), Wil Verschoor (Hoormij), Jan-Willem Wasmann (NVKF, Radboud UMC), Angélique de Wit (CVZA), Jolet Woordes (NVAB), Richard Zoetemelk (GAIN, WSA).

Toon alle referenties

Auteur