Terug

Draadloze trendmonitoring met handige oorsensoren
FastFocus

30 augustus 2023

(Laatst aangepast: 27-08-2023)

Draadloze trendmonitoring met handige oorsensoren

Whitepapers

In de snel ontwikkelende e-health-wereld spelen wearables een cruciale rol en zijn innovaties als het Vital Signs Monitoring System van FastFocus onmisbaar. Sinds eind juli 2023 is het systeem CE-gecertificeerd onder MDR. Dit betekent dat het systeem aan alle veiligheidseisen voldoet en officieel in gebruik genomen mag worden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het trendmonitoringssysteem stelt zorgprofessionals onder andere in staat om snel te reageren op vroege tekenen van achteruitgang door vijf belangrijke parameters te monitoren.

Lichtgewicht en zeer geavanceerd

Het Vital Signs Monitoring System is ontworpen voor frequente, niet-invasieve metingen. De oorsensor meet elke paar minuten de zuurstofsaturatie, polsslag, ademhalingsfrequentie, fysieke activiteit en houding van de patiënt. Een groot voordeel is dat dit lichtgewicht apparaatje (slechts 12 gram) in één korte handeling op het oor van de patiënt geplaatst kan worden. De draadloze oorsensor heeft een hoog draagcomfort. Patiënten behouden hun bewegingsvrijheid, waardoor ze zich minder patiënt voelen. Ook kan de oorsensor tijdens het slapen gedragen worden, wat 24/7 monitoring mogelijk maakt. Daarnaast is de sensor na desinfectie herbruikbaar wat bijdraagt aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Waarom wordt er gemeten op het oor? Het antwoord is verrassend simpel. Het hoofd is een stabiel deel van het lichaam en minimaliseert hierdoor bewegingsartefacten. Daarnaast is het oor, dankzij de rijke doorbloeding, een ideaal punt voor fotoplethysmografie.

Proactieve zorg

In veel zorginstellingen worden vitale parameters nog op de traditionele wijze gemeten. Er komt steeds meer interesse voor het op afstand draadloos monitoren van patiënten. Het Vital Signs Monitoring System geeft zorgprofessionals 24/7 actuele informatie over de conditie van de patiënt. Dit stelt hen in staat om proactief te reageren en tijdig in te grijpen, wat cruciaal is voor positieve patiëntresultaten.

Bij de traditionele reactieve manier van meten reageren verpleegkundigen voornamelijk op acute veranderingen van vitale parameters. Het gaat vaak om directe interventies op te lage of te hoge waardes. Trendmonitoring maakt het mogelijk een completer beeld te krijgen van de patiënt. Hierdoor kunnen zorgverleners vroege tekenen van achteruitgang signaleren voordat er een kritieke situatie ontstaat en kan er proactief gehandeld worden om erger te voorkomen. Deze proactieve benadering draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg, omdat verpleegkundigen met vooruitziende blik kunnen handelen in plaats van alleen te reageren op alarmerende situaties.

 

Uit studies blijkt dat veel verpleegkundigen de overgang van reactieve naar proactieve zorg uitdagend vinden. Verpleegkundigen op reguliere verpleegafdelingen zijn het vaak niet gewend om met trendmonitoring om te gaan. Toepassing ervan ervan vereist daarom wel training.

Kostenreductie

Trendmonitoring binnen zorginstellingen kan leiden tot een kostenreductie op verschillende vlakken. Dit laten diverse studies zien. Denk hierbij aan minder IC-opnames, een kortere ligduur (en hiermee een hogere doorstroom van patiënten) en minder heropnames en SIT-oproepen. Verder kan trendmonitoring voor verpleegkundigen ondersteuning bieden van hun verpleegkundig onderbuikgevoel en de communicatie met artsen versterken.

 

COVID-19

Een mooi voorbeeld van de toepassing van trendmonitoring is de toenemende vraag naar op afstand monitoren die ontstond tijdens de COVID-pandemie. Het monitoren van patiënten in quarantaine werd namelijk ineens veel lastiger. Tijdens die periode bewees het Vital Signs Monitoring System zijn waarde in pilots op longafdelingen. Daarnaast hebben de zorgprofessionals het werken met het systeem destijds ook als prettig ervaren. De inzet van draadloze monitoring bij COVID-patiënten kan leiden tot efficiënter werken, verminderde contactmomenten, kostenbesparingen en een verlaagd risico op virusverspreiding.

Integraties

Een kracht van het Vital Signs Monitoring System is de mogelijkheid tot integratie met bestaande mobiele alarmeringssystemen en EPD-systemen. Koppelingen tussen medische apparaten en het EPD kan leiden tot een tijdsbesparing, minder handmatige handelingen en reductie van het aantal registratiefouten.

 

Trendmonitoring in de toekomst

De toekomst van trendmonitoring in de zorg is veelbelovend. Met de toenemende complexiteit in de Nederlandse zorg wordt trendmonitoring steeds meer de norm. Dit vraagt om adaptatie en enthousiaste zorgprofessionals die voorop willen lopen op het gebied van zorginnovaties en e-health.

Doordat de Nederlandse zorg dus steeds complexer wordt, maakt trendmonitoring in zorginstellingen meer en meer onderdeel uit van een groter digitaliseringsplan. Dit vergt veel op het gebied van verander- en innovatiemanagement, zowel van de zorgorganisatie zelf als van het zorgpersoneel.

We zien dat patiënten tegenwoordig vaak zo snel mogelijk naar huis gaan en patiënten alleen nog in het ziekenhuis liggen als dit strikt noodzakelijk is. Dit vraagt meer van zorgprofessionals in hun dagelijkse werk. Een belangrijk doel die trendmonitoring kan bewerkstellingen is het verlagen van de werkdruk. Steeds complexer werk moet vandaag de dag gedaan worden met dezelfde of minder mensen. De zorgverzekeraars spelen een cruciale rol in dit vraagstuk. Zij stellen transformatiegelden beschikbaar aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor impactvolle zorgtransformaties. Trendmonitoring kan als onderdeel meegenomen worden in de aanvraag. Diverse ziekenhuizen hebben dit al gedaan.


In samenwerking met multidisciplinaire teams kan trendmonitoring steeds een stapje slimmer gemaakt worden en krijgen we samen duidelijk voor welke doelgroepen dit het meest van toegevoegde waarde is. Nu al werken verschillende ziekenhuizen aan het bouwen van voorspelmodellen met data uit trendmonitoring, die in een vroeg stadium aanwijzingen kunnen geven van snelle achteruitgang. Er ligt dus nog een wereld aan kansen.    

Samen sterker

Op dit moment lopen er studies met het Vital Signs Monitoring System in zowel het MUMC+ als het UMC Utrecht. Daarnaast zet FastFocus zich, in samenwerking met Thinc (onderdeel van het UMCU), in om zorginstellingen te voorzien van een gestructureerd pilotprotocol.

Meer informatie over FastFocus en het Vital Signs Monitoring System vind je op www.fastfocus.nl. Interesse in een demo of een pilot met het systeem stuur dan een mail naar productmanager Paola Vasters (p.vasters@fastfocus.nl).

Toon alle referenties