Terug

Moderne laboratoriumtechnieken maken coronasneltest mogelijk
Nanda van der Stap

24 februari 2021

(Laatst aangepast: 15-02-2021)

Moderne laboratoriumtechnieken maken coronasneltest mogelijk

Berichten

In plaats van maximaal 48, naar maximaal 1 uur wachten op de uitslag van je coronatest; wie wil dat niet? Want laten we wel wezen: dat testen zelf is al vervelend genoeg, maar dat in isolatie wachten op de uitslag… gelukkig wordt er nog veel onderzoek gedaan naar nieuwe laboratoriumtechnieken. Zo heeft TNO de afgelopen jaren een Loop mediAted isotherMal amPlification (LAMP) test ontwikkeld, en kwam dit tijdens de coronapandemie goed van pas [1].

Bij het uitbreken van de coronapandemie in Nederland (maart 2020) lanceerde TNO het Brains4Corona initiatief. Hierbij werd de innovatiekracht van de medewerkers van TNO ingezet ten behoeve van het oplossen van pandemieproblematiek, door goede ideeën financieel te steunen. Het Ministerie van VWS heeft het idee rondom de LAMP-test vervolgens verder gesteund (via ZonMw).

In het kort wordt bij de LAMP-test, net als bij de PCR-test die nu de standaard is, gekeken of er virus-RNA aanwezig is in een sample. In tegenstelling tot de PCR-test is het echter laboratoriumtechnisch een minder complex proces. Zo is er minder laboratoriuminfrastructuur nodig en kan het proces plaatsvinden bij een constante temperatuur – de PCR-test vraagt om een nauwkeurige wisseling van temperaturen.

LAMP-testHET PROCES VAN DE LAMP-TEST SCHEMATISCH WEERGEGEVEN. EERST WORDT HET VIRUS VERHIT OM HET INACTIEF TE MAKEN, VERVOLGENS WORDEN ER MAGNETISCHE DEELTJES AAN HET VIRUS-RNA GEBONDEN EN DEZE WORDEN OP HUN BEURT MET EEN MAGNEET GEVANGEN (BRON: UITLEGFILM UIT [1])).

In oktober 2020 werd de klinische validatie uitgevoerd bij de GGD Amsterdam. Hieruit bleek dat de test ongeveer even nauwkeurig is als de PCR-test. Vervolgens is de methode geoptimaliseerd, samen met de mkb-onderneming MolGen B.V., om bij lokale GGD testlocaties te kunnen werken en de grote aantallen aan te kunnen [2]. Bij deze doorontwikkeling moest meer laboratoriuminnovatie plaatsvinden: er moesten nieuwe pipetteerrobots worden gevalideerd. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe sneltest is dat alle benodigde grondstoffen verkrijgbaar zijn in Nederland. 

Inmiddels is de ontwikkeling van de test zo ver gevorderd dat de landelijke uitrol is gestart (januari 2021). Hierbij zal worden gestart in Amsterdam en vervolgens worden opgeschaald naar de andere XL-testlocaties, en uiteindelijk zelfs de commerciële testlocaties. Deze uitrol zal volledig worden verzorgd door de firma MolGen. 

Toon alle referenties

Auteur

Lees meer over