De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

De umc’s (met de NFU als hun koepelorganisatie) vervullen een unieke rol in het Nederlandse zorglandschap. Ze combineren complexe zorg met baanbrekend onderzoek en leiden de zorgprofessionals van de toekomst op. Dat doen ze gedreven, en dat doen ze samen.