Overzicht

NVvTG

Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) is in het voorjaar van 2009 opgericht als beroepsvereniging van de nieuwe professional, de Technisch Geneeskundige (TG), en heeft de volgende doelen:

- Waarborgen van de kwaliteitsaspecten van Technisch Geneeskundigen;
- Faciliteren Kwaliteitsregister Technische Geneeskunde;
- Bevordering van wetenschappelijke vorming;
- Belangenbehartiging van leden.

Leden