Overzicht

NVKI

Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) heeft als missie: intern versterken en extern professionaliseren. De NVKI is opgericht op 23 oktober 2015 en telt momenteel 100 leden, een jonge vereniging in een sterk opkomend vakgebied.

De groei in het ledenaantal en de spreiding over het land is constant wat ook in lijn is met de in het veld waargenomen behoefte aan Klinisch Informatici binnen (zorg)instellingen. De NVKI is een vakvereniging met als doel het verbinden van de Klinisch Informatici en het gezamenlijk met de leden zorgen voor een versterkte positie voor de in het vakgebied werkende professionals.

Daarnaast streeft de NVKI naar professionalisering van dit vakgebied tot een volwassen, breed gedragen en door het werkveld (h)erkend vakgebied.

Leden