Overzicht

NVKFM

Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysisch Medewerkers

De NVKFM stelt zich tot doel de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken.

De KFM is een fysisch-technisch geschoolde medewerker (hbo) in de gezondheidszorg. KFM’s zijn voornamelijk werkzaam in ziekenhuizen en radiotherapie-instellingen, binnen het vakgebied van de klinische fysica. De KFM draagt zorg voor het vaststellen en controleren van fysische parameters van medische apparatuur die direct of indirect van invloed zijn op de patiëntbehandeling. Het begeleiden en in stand houden van fysisch-technische processen en procedures die van belang zijn voor de patiëntbehandeling en de veiligheid van patiënt en personeel.

Leden