Overzicht

VZI

Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici

De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici is als vaksectie binnen de NVTG opgericht op 23 april 1971. Op 26 mei 1978 werd zij een zelfstandige Vereniging van Ziekenhuiselektronici (VZE). In 1986 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici.

Het doel van de VZI is de contacten tussen leden te bevorderen, hun kennis te vergroten en te verdiepen. Tevens behartigt de VZI de belangen van haar leden, inmiddels ruim 1.100 collega's uit zowel profit als non-profit instellingen en organisaties.

Jaarlijks worden meerdere TechTalks georganiseerd, veelal door en bij gastleden. De technische onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn medisch-technologisch gericht. Deze bijeenkomsten worden hoofdzakelijk bij gastleden gehouden, waarbij de organiserende coördinator als gastheer optreedt. Daarnaast organiseert VZI jaarlijks een HealthTech in het najaar en kan daarbij samenwerken met andere beroepsverenigingen.

Daarnaast ontwikkelt VZI beroepsprofielen voor medisch technici. Deze zullen inzichtelijk maken welke taken en verantwoordelijkheden passen bij de drie niveaus MT3, MT4 en MT5/ Medisch technoloog. De beroepsprofielen bieden houvast voor instellingen bij het opstellen van functieprofielen voor medisch technici.

Leden