Inhoudsopgave

Kunnen wearables voor fitness en leefstijlmonitoring worden ingezet in  de zorg?

Praktijkvraag 17

Kunnen wearables voor fitness en leefstijlmonitoring worden ingezet in de zorg?

Steeds meer mensen maken gebruik van zogenaamde wearables voor fitness en leefstijlmonitoring, zoals bijvoorbeeld (slimme) stappentellers, smartwatches en sporthorloges. De gezondheidsfuncties die hierin zitten worden steeds uitgebreider met bijvoorbeeld ECG-metingen, bloeddrukmetingen en metingen van het slaappatroon. Daarvoor zijn de wearables voorzien van verschillende sensoren. De vraag is of de gegenereerde data nauwkeurig en betrouwbaar genoeg is om te gebruiken voor medische toepassing en in hoeverre fabrikanten van deze wearables voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan medische hulpmiddelen. Hieronder is voor twee van deze wearables het antwoord gegeven op bovenstaande vraag.

Een veelgebruikte smartwatch, de Samsung Galaxy Watch, kan gekoppeld worden aan de Samsung Health app, die zowel activiteiten als het slaappatroon registreert en aanspoort tot een gezonde levensstijl. Samsung stelt dat deze toepassing uitsluitend is bedoeld voor ontspanning, welzijn en fitness, maar niet voor medisch gebruik. Samsung geeft aan dat de data mogelijk niet correct is, onnauwkeurig of onvolledig kan zijn. Dit is niet nader gespecifieerd. 

 

Een vergelijkbare smartwatch is de Apple Watch 4 in combinatie met de app Gezondheid. Deze smartwatch bevat ook functies als valdetectie, hartfrequentie-meting en ECG-monitoring. De FDA (Food and Drug Administration) heeft het meten van de hartfrequentie  en de ECG-monitoringfunctie goedgekeurd als medisch hulpmiddel. De FDA is de Amerikaanse tegenhanger van de Europese CE -markering. Voor de ECG-monitoring heeft Apple daarnaast een CE-markering.

 

Het is als zorginstelling van belang te bepalen wat het beoogd gebruik van de toepassing is en of dit overeenkomt met het door de fabrikant gedefinieerde beoogd gebruik. Voor medische toepassingen moet de fabrikant ervoor zorgen dat ook voldaan wordt aan de eisen die binnen de EU gesteld worden aan medische hulpmiddelen (CE-markering als medisch hulpmiddel).

 

Er wordt veel data gegenereerd, de zorginstelling moet vooraf bepalen hoe om te gaan met het gebruik, opslag en de betrouwbaarheid van de meetgegevens. Door de grote hoeveelheid data kan het lastig zijn om de juiste gegevens te vinden. Anderzijds biedt het mogelijkheden voor het monitoren van trends.

 

De ontwikkelingen op dit gebied gaan heel snel en het is duidelijk dat wearables en apps voor fitness en leefstijlmonitoring veel potentieel hebben voor toepassing in de gezondheidszorg. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde.