Inhoudsopgave

Hoe kan ik patiënten voldoende betrekken bij aanschaf en invoering van  een nieuwe e-health toepassing?

Praktijkvraag 16

Hoe kan ik patiënten voldoende betrekken bij aanschaf en invoering van een nieuwe e-health toepassing?

Toepassing van e-health heeft meerdere doelen, bijvoorbeeld: de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar behandeling vergroten, kostenbesparing, zorg op afstand. Daarvoor is het van belang om de patiënt centraal te zetten. Zorginstellingen moeten de patiënt daarom vanaf het begin betrekken bij het invoeren van deze nieuwe diensten.

Gelijkwaardigheid

Er zijn verschillende vormen van patiëntparticipatie en elke vorm vergt bepaalde kennis, vaardigheden en ervaring. Het is belangrijk goed in beeld te brengen wat je van iemand verwacht. Een duidelijke taakomschrijving kan hierbij helpen. Dat maakt de wederzijdse verwachtingen helder. De juiste mensen op de juiste plek.

 

Patiënten moeten afhankelijk van hun behoeften, ondersteuning en informatie krijgen. Alleen dan zijn ze gelijkwaardige gesprekspartners en kunnen ze hun taak optimaal vervullen. Denk daarbij aan toegang tot projectinformatie en communicatie, aan regelmatige updates over de status van het project en aan begrijpelijke teksten en taalgebruik. Denk ook aan het creëren van een open en veilige sfeer, en aan zaken als flexibiliteit in vergadertijdstippen. 

 

Het is belangrijk om voordat een project van start gaat de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Zo ontstaat een realistisch beeld van de tijdsinvestering, de taken en mogelijkheden van de patiënten, het niveau van participatie en het gewenste eindresultaat. Tijdens een project kunnen wensen en verwachtingen natuurlijk veranderen. Daarom is het zinvol om de samenwerking regelmatig te evalueren. 

Betrokkenheid

Patiënten kunnen op veel verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling / aanschaf van e-health: klankbordgroepen, ervaringsverhalen, deelname aan een stuurgroep, testpanel etc. Bedenk goed welke aanpak voor jouw instelling past en onderzoek welke mate van betrokkenheid de patiënten willen? 

 

Belangrijk is dat de patiënt duidelijke informatie krijgt en vrij kan kiezen om deel te nemen. Wanneer je patiënten onvoldoende betrekt, bestaat de kans dat de dienst niet aansluit en daardoor niet wordt gebruikt. Verder zijn gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid van de e-health toepassingen belangrijke aspecten, maar ook de ondersteuning en nazorg.

 

In elke fase van een project rondom digitale zorg is de blik van patiënten nuttig. Tijdens de onderzoeksfase, ontwerpfase, ontwikkelfase en implementatiefase. Betrek patiënten zo vroeg mogelijk bij het project, dit kan nieuwe invalshoeken, keuzes en prioriteiten opleveren. Onderzoek waar kennisdeling, instructie en/of training nodig en mogelijk is. Doe je dit niet, dan kan dit teleurstellend zijn voor patiënten, want ‘alles ligt al vast’, of je frustreert het project, want zaken moeten mogelijk overgedaan of toegevoegd worden.

Randvoorwaarden

De kosten van patiëntparticipatie horen thuis in de begroting van een subsidieaanvraag, project- of implementatieplan. Spreek in ieder geval af dat de directe kosten die patiënten maken, zoals reizen en parkeerkosten, worden vergoed. Een vergoeding is meestal maatwerk. Belangrijk hierin zijn de aard van de werkzaamheden en de duur en intensiteit van de inzet.