Inhoudsopgave

Ergometrieopstelling

Praktijkvoorbeeld 2

Ergometrieopstelling

De traditionele 12-kanaals cardiografen die voor de inspanningscardiogrammen werden gebruikt zijn inmiddels vervangen door papierloze digitale systemen. Het inspanningscardiogram wordt nu doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier. De cardiograaf is vervangen door een werkstation waarop een 10-kanaals-ECG-versterker, ergometerfiets, loopband en een automatische bloeddrukmeter zijn aangesloten. Het werkstation heeft een netwerkverbinding om de werklijsten op te halen en de inspanningsrapportage te versturen. Op het aangesloten scherm wordt het volledige 12-afleidingencardiogram plus ritmestrook weergegeven. Voor de bewaking van de patiënt tijdens de inspanningsoefeningen is dit onmisbaar. De bediening van de aangesloten medische apparatuur vindt ook plaats via het werkstation.

Overwegingen

De eerste overweging bij de aanschaf van dit systeem is de keuze voor een dedicated, door de leverancier geleverde, pc of een door het ziekenhuis beschikbaar gestelde pc. Soms heeft het ziekenhuis hier geen keuze in omdat de CE-certificering alleen geldt bij de geleverde opstelling van de leverancier. In andere gevallen stelt de leverancier eisen aan de door het ziekenhuis te leveren pc. Men kan dan kiezen om bijvoorbeeld de ziekenhuisstandaard in te zetten.

 

Als het ziekenhuis er samen met de leverancier voor kiest om een dedicated pc van de leverancier te gebruiken, wordt het beheer van de pc bij dezelfde partij belegd als het beheer van de rest van de opstelling. De pc draait dus niet mee in Windows- en antivirussoftwareupdates die gecoördineerd worden in het ziekenhuis; dit wordt, altijd pas na validatie van deze updates, geregeld door de leverancier. Vaak zijn deze pc’s daardoor niet goed beveiligd waardoor de pc het beste achter een firewall met IPS-functionaliteit kan worden geplaatst als de koppeling aan het netwerk nodig is. Het is dan van belang dat het systeem wel aan de regels voldoet om in dit netwerksegment geplaatst te worden. Zo is vaak geen internetverbinding mogelijk en is het niet toegestaan usb-sticks op de pc te gebruiken.

Het voordeel is dat het beheer volledig bij de leverancier ligt en geen andere toepassingen op de pc de werking van het systeem kunnen beïnvloeden.

 

Als een ziekenhuis-pc is gekozen, beheert de ITafdeling van het ziekenhuis deze pc. Vervolgens moet bepaald worden of deze pc mee kan draaien in de Windows- en antivirussoftwareupdates.

Als dit het geval is, moeten deze wijzigingen vaak gevalideerd zijn door de leverancier, maar is het ook noodzakelijk dat het ziekenhuis bij elke wijziging de werking controleert. Als dit echter niet het geval is, wordt de pc vaak in een afgescheiden compartiment van het IT-netwerk (achter firewall met IPS-functionaliteit) geplaatst omdat de beveiliging niet gegarandeerd is. In dat laatste geval kan de pc enkel voor die specifieke opstelling worden gebruikt en kan verder geen gebruik worden gemaakt van andere applicaties en internet (of indien nodig enkel op basis van een whitelist met toegestane websites).

 

Omdat de pc in beide gevallen vaak niet afdoende beveiligd is, moet terughoudend worden gewerkt met usb-sticks zodat deze het apparaat niet kunnen besmetten. De usbpoorten kunnen niet afgeschermd worden omdat de sensoren vaak via usb aan de pc worden aangesloten. Daarom is het belangrijk om de gebruikers duidelijk te instrueren over het verbod om usb-sticks te gebruiken en dit in protocollen vast te leggen. Als iemand toch een usb-stick moet gebruiken, moet de usb-stick eerst gescand worden op virussen op een pc met up-to-date antivirussoftware.

 

Tijdens de verwervingsfase van een ergometrieopstelling moet men in het Pakket van Eisen (PvE) aan een aantal punten zeker aandacht besteden. Eén daarvan is de gewenste koppelingen aan informatiesystemen en het communicatieprotocol dat daarvoor gebruikt moet worden. Ook moet men benoemen hoe omgegaan wordt met de gegenereerde data. Zoals: worden de data lokaal opgeslagen of direct opgestuurd? Hoe lang moeten de gegevens lokaal blijven staan en moeten ze gebufferd worden? Omdat het apparaat vaak aan het IT-netwerk van het ziekenhuis gekoppeld moet worden, is het van belang dat ook de aansluitvoorwaarden van dit netwerk meegenomen worden in het PvE. Tijdens diverse stadia van de levenscyclus (bijvoorbeeld voor aanschaf, voor ingebruikname, voor het doorvoeren van wijzigingen) moeten de stakeholders de risico’s afwegen.

 

Klik hier voor een overzicht van de aandachtspunten per fase van de levenscyclus.

Figuur 3.2Ergometrieopstelling