Inhoudsopgave

Geraadpleegde bronnen

Hoofdstuk 6

Geraadpleegde bronnen

 

 

Normen op het gebied van informatiebeveiliging

NEN-ISO/IEC 27001+C11+C1+C2 (nl) Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging- Eisen Information technology - Security techniques -Information security management systems - Requirements. December 2015.

 

NEN-ISO/IEC 27002+C1+C2 (nl) Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging december 2015

 

NEN-ISO/IEC 27005 (en) Information technology - Security techniques - Information security risk management juni 2011

 

NEN 7510 (nl) Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg. Nederlandse norm oktober 2011.

 

Normen op het gebied van koppeling van medische apparatuur aan IT-Netwerken

NEN-EN-IEC 80001-1 (en) Application of risk management for IT-networksincorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities (IEC 80001-1:2010, IDT) april 2011.

 

NPR-IEC/TR 80001-2-8 (en) Application of risk management for IT-networksincorporating medical devices - Part 2-8: Application guidance

- Guidance on standards for establishing the security capabilities identified in IEC TR 80001-2-2 (IEC/TR 80001-2-8:2016, IDT) mei 2016.

 

NPR-IEC/TR 80001-2-1 (en) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-1: Stepby-step risk management of medical ITnetworks - Practical applications and examples(IEC/TR 80001-2-1:2012, IDT) juli 2012.

 

NPR-IEC/TR 80001-2-3 (en) Application of risk management for ITnetworksincorporating medical devices -

Part 2-3: Guidance for wireless networks (IEC/TR 80001-2-3:2012, IDT) juli 2012.

 

NPR-IEC/TR 80001-2-5 (en) Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance for distributed alarm systems NPR-ISO/TR 80001-2-6 (en) Toepassing van risicomanagement voor ITnetwerken en medische hulpmiddelen - Deel 2-6: Toepassingsrichtlijn - Richtlijn voor overeenstemming over verantwoordelijkheden (ISO/TR 80001- 2-6:2014, IDT).

 

NPR-ISO/TR 80001-2-7 (en) Toepassing van risicomanagement voor IT -netwerken met medische hulpmiddelen - Toepassingshandleiding - Deel 2-7 : Handleiding voor zorginstellingen om zelf conformiteit metIEC 80001-1 te beoordelen.

 

Normen op het gebied van medische apparatuur

NEN-EN-IEC 60601 Medical electrical equipment: General requirements for basic safety and essential performance NEN-EN-IEC 60601-1-8: en. Medical electrical equipment - Part 1-8: General equirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems.