Inhoudsopgave

Henk Imming

Voorwoord

Henk Imming

Totstandkoming

Deze Praktijkgids is op initiatief van de Koepel Medische Technologie tot stand gekomen. De aanleiding om deze gids samen te stellen waren de vele vragen uit het werkveld van de Koepel Medische Technologie. Hoe moeten softwareapplicaties, software gestuurde medische systemen maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar worden geïmplementeerd en toegepast?

 

Op 11 november 2015 is in Grand Hotel Wientjes in Zwolle de startbijeenkomst geweest waarbij de bij de Koepel aangesloten beroepsverenigingen aanwezig waren. De afgevaardigden van deze verenigingen hebben hun deskundigheid ingebracht op het gebied van de medische informatietechnologie. Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat een praktijkgids waarin via diverse praktijkgerichte oplossingen een handreiking wordt geboden, in een behoefte zal voorzien.

Er is vervolgens een werkgroep opgericht die in de brede context van de medische informatietechnologie deze Praktijkgids heeft samengesteld.

 

De meeste redactievergaderingen hebben plaatsgevonden bij Axioma in Baarn, thuisbasis van de Koepel Medische Technologie. De leden van de werkgroep hebben veel tijd en energie gestoken in het opstellen van de Praktijkgids, wat na twee jaar geleid heeft tot een conceptversie die klaar was voor een redactionele bewerking. Na deze bewerking is de Praktijkgids aan de leden van de beroepsverenigingen voorgelegd met de vraag of de gids aan de verwachting voldoet. Het commentaar van de leden hebben we verwerkt in deze uiteindelijke versie.

 

Met trots kijk ik terug op de professionaliteit, toewijding en doorzetting van de leden die de Praktijkgids tot stand hebben gebracht. In het bijzonder wil ik hier Joost Ansems noemen. Joost was een actief en betrokken lid van de werkgroep en hij heeft met veel toewijding meegewerkt aan de totstandkoming van de Praktijkgids. Met zijn juridische kennis heeft Joost een belangrijke bijdrage geleverd. Joost is op 27 november 2017 overleden.

Deze Praktijkgids is een prachtig resultaat van multidisciplinaire samenwerking tussen de verenigingen van de Koepel. We vertrouwen erop dat de gids aan de behoefte van het werkveld voldoet.

 

Henk Imming, Voorzitter werkgroep (VZI)

Samenstelling werkgroep

Joost Ansems, UMCU (VZI)

Thierry Felkers, Radboudumc (NVKI)

Leo Groenendaal, Erasmus MC (WIBAZ)

Vera Lagerburg, OLVG (NVKF)

Koos van Ringelenstein, UMCG (VZI)

Dagmar Rosenbrand, LUMC (BMTZ)

Egon Scheepers, Amphia (NVKF)

Wilco Schillemans, Erasmus MC (NVKF)

Jannis Syntychakis, Isala (VZI)

Dave Wauben, UMCG (NVKFM)