Terug

Van 3 maal daags naar 24/7 monitoring op de gewone verpleegafdeling
Bas Bredie

04 maart 2020

(Laatst aangepast: 08-03-2020)

Van 3 maal daags naar 24/7 monitoring op de gewone verpleegafdeling

Publicaties

Regelmatige beoordeling van de klinische toestand van een patiënt is cruciaal om tekenen van achteruitgang tijdig te detecteren. Ter ondersteuning worden hierbij objectieve metingen van vitale parameters als de bloeddruk, hartslag, ademhaling, temperatuur en zuurstofverzadiging gedaan. Met uitzondering van bewaakte ziekenhuisafdelingen, blijkt het een uitdaging om deze metingen adequaat en gestructureerd volgens vaste tijdsintervallen en bij alle opgenomen patiënten te verrichten.

Continue monitoring van vitale parameters bij opgenomen patiënten

De technologie van vandaag kan deze handmatige metingen overnemen. Door de nieuwe  ‘multiparameter’ apparaten wordt een steekproef van enkelvoudige parameters een snelle en continue registratie van meerdere vitale functies tegelijk en neemt het aantal opeenvolgende metingen enorm toe. Trends worden zichtbaar en patroonherkenning gerelateerd aan specifieke ziektetoestanden wordt mogelijk. Patiëntbewaking met deze nieuwe devices is over het algemeen ook patiëntvriendelijker (bv. manchetloze bloeddruk-meting en niet storen voor een meting), en kan ook buiten het ziekenhuisbed om plaatsvinden, zelfs in de thuissituatie.

 

De huidige discontinue meting van vitale parameters en het bepalen van een score die verandering in de conditie van de patiënt weergeeft is arbeidsintensief en weinig gerelateerd aan uitkomsten van zorg. De observatie intervallen bij opgenomen patiënten zijn gemiddeld 8 uur, waardoor de kans bestaat dat veranderingen in vitale parameters onopgemerkt blijven, of te laat worden waargenomen. Uit een systematic review van M. Cardona-Morrell et al. [1] blijkt dat achteruitgang van een patiënt met continue monitoring eerder gedetecteerd wordt, maar dat er nog geen bewijs is voor het voorkomen van ernstige complicaties of intensive care (IC) opnames. Wanneer deze veranderingen in vitale parameters, trends en patronen echter wel betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd, zijn ernstige complicaties mogelijk wel voorspelbaar en te voorkomen. 

Eerste ervaringen in de directe patiëntenzorg

In het Radboudumc is de laatste jaren uitgebreide ervaring opgedaan met meerdere devices voor continue monitoring van vitale parameters. Tijdens verschillende pilots zijn drie meetapparaten getest: de Sotera Visi Mobile [2-4], de  Vital Connect HealthPatch [2,3,5] en de Vaitom Checkme [6-8]. Deze drie apparaten kunnen gebruikt worden om gemakkelijk verschillende vitale waarden te meten, waaronder ECG, ademhalings-frequentie, (huid)temperatuur en zuurstofsaturatie. Daarnaast kunnen de Visi Mobile en de Checkme de bloeddruk cuffless bepalen.

 

Medio 2018 werd continue monitoring uitgerold bij 60 bedden op 2 verpleegafdelingen (interne geneeskunde en heelkunde), waarbij de meetresultaten direct in het elektronische patiëntendossier worden opgenomen en automatisch de Early Warning Score wordt berekend. Tevens is er een koppeling met nieuwe voorspellende software. In onderzoekverband werden sindsdien verschillende uitkomstmaten van zorg bijgehouden. Daarnaast werd het verband tussen enkelvoudige alarmen, geaggregeerde warning scores en klinische parameters onderzocht. We hebben ervaren welke invloed dit heeft op functioneren van patiënten (Patient reported outcomes (PROs)) en welbevinden (Patient reported experiences (PREs)) en medewerkers en uiteindelijk de kwaliteit van zorg in de zin van vroege detectie van achteruitgang, eerdere behandeling of preventie van complicaties en vermijden van IC opname. Onderzocht wordt of dit ook resulteert in sneller herstel en ontslag uit het ziekenhuis en minder onverwachte heropnames. 

3 devices voor het meten van vitale parameters

Predictie van klinische uitkomsten met continue monitoring van vitale waarden

Nieuwe handzame sensortechnologie is in staat om continue relevante vitale parameters te controleren en in combinatie met intelligente dataverwerking voorspellingen te doen over het verloop van ziekte en herstel bij opgenomen patiënten. Omdat er vele vragen over het hoe en waarom van continu monitoren van vitale functies op verpleegafdelingen zijn en er snelle ontwikkelingen op het gebeid van devices en dataverwerking zijn, is het cruciaal om nu te beginnen met het leren van deze nieuwe manier van gegevensverzameling en patiëntmonitoring. Blijf in eerste instantie weg van ‘implementatie van technologie’, maar voer meerdere pilotstudies uit om meer te weten te komen over ‘principes’. De apparaten zullen constant veranderen, maar de verandering die wordt geïnitieerd door ze te gebruiken in de dagelijkse zorgpraktijk is permanent.

  1. Cardona-Morrell M, Prgomet M, Turner RM, Nicholson M, Hillman K. Effectiveness of continuous or intermittent vital signs monitoring in preventing adverse events on general wards: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Pract. 2016 Oct;70(10):806-824. doi: 10.1111/ijcp.12846. Epub 2016 Aug 31. Review
  2. Weenk M, van Goor H, Frietman B, Engelen LJLPG, van Laarhoven CJHM, Smit JWA, Bredie SJH, van de Belt TH. Continuous monitoring of vital parameters on the general ward: a feasibility study. JMIR mHealth and uHealth 2017 Jul 5;5(7):e91
  3. Weenk M, Koeneman M, van de Belt TH, Engelen LJLPG, van Goor H, Bredie SJH. Wireless and continuous monitoring of vital signs  in hospitalized patients on the general ward: a randomized controlled trial. Rescusitation 2019 Mar;136:47-53. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.01.017. 
  4. Weenk M, Bredie SJH, Koeneman M, Engelen LJLPG, van Goor H, van de Belt TH. Continuous monitoring of vital signs on the general ward using wearable devices: a qualitative analysis. J Med Internet Res. 2020 (accepted for publication)
  5. Weenk M, Alken AP, Engelen LJLPG, Bredie SJH, van de Belt TH, van Goor H. Stress measurement in surgeons and residents using a smart patch Am J Surg. 2017 Jun 6. S0002-9610(16)31067-4.
  6. Weenk M, van Goor H, van Acht M, Engelen LJLPG, van de Belt TH, Bredie SJH. A smart all-in-one device to measure vital signs in admitted patients PlosOne 2018 Feb 12;13(2):e0190138. 
  7. Schoot T, Weenk M, van de Belt TH, Engelen LJLPG, van Goor H, Bredie SJH. A new cuffless device measuring blood pressure, a real life study. JMIR 2016; 18(4):e85
  8. Ogink P, de Jong J, Mats Koeneman M, Weenk M, van de Belt TH, Bredie SJH. Usability of a New Cuffless Device for Ambulatory Blood Pressure Measurement in Hypertension. J Med Internet Res. 2019 Jun 19;21(6):e11164. doi: 10.2196/11164.
Toon alle referenties

Auteur

Lees meer over