Terug

Gemiddeld Geïnvesteerd Vermogen in Medische Technologie gedaald naar €54,3 miljoen
Redactie MT-Integraal

10 maart 2020

Gemiddeld Geïnvesteerd Vermogen in Medische Technologie gedaald naar €54,3 miljoen

Publicaties

Voor het eerst sinds de start van de Benchmark Medische Technologie is het geïnvesteerd vermogen in Medische Technologie gedaald. Zeven deelnemers, met een totaal geïnvesteerd vermogen van ruim 350 miljoen euro, hebben inzichten opgedaan in de kosten en prestaties van hun medische technologie in het boekjaar 2018. Dit blijkt uit de Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen, die M&I/Partners in 2019 voor de vijfde keer heeft uitgevoerd.

Geïnvesteerd vermogen daalt

In 2019 is voor het eerst het geïnvesteerd vermogen in medische technologie gedaald. Niet alleen bij de deelnemers van de benchmark is deze trend te herkennen: het brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in 2018 laat ook zien dat de investeringen dalen.

 

Onderhoudskosten en personeelskosten groeien

Gemiddelde onderhoudskosten en personeelskosten (instandhoudingskosten) zijn gegroeid ten opzichte van eerdere jaren. Dit jaar was dit gemiddeld 8,1 procent van het geïnvesteerd vermogen, waar dit in de editie van 2017 nog geen 7 procent was. 

 

Hogere volwassenheid

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de prestaties van de afdelingen medische technologie. Dit wordt onder andere gedaan door te kijken naar de kwaliteitstoets medische techniek en door gebruik te maken van het Convenant 'veilige toepassing van medische technologie'. Een hogere score op het convenant wijst op een hogere volwassenheid wat betreft het gebruik en onderhoud van medische technologie. De gemiddelde volwassenheid is dit jaar verder toegenomen, te zien aan de scores op het kwaliteitsconvenant. Dit is ook een mogelijke verklaring voor de hogere instandhoudingskosten. De verschillen zijn het grootst in de gebruiksfase.

Instandhoudingskosten als percentage van het GV

Inzichten uit de praktijk

Naast de cijfermatige inzichten, worden tijdens de Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen ook inzichten uit de praktijk met elkaar gedeeld. Klinisch fysici, afdelingsmanagers medische techniek en/of ICT, aangevuld met financial controllers en biomedisch technologen, delen op twee door M&I/Partners georganiseerde bijeenkomsten kennis, inzichten en ervaringen. 

 

Dit jaar is aandacht besteed aan drie specifieke onderwerpen: samenwerking tussen Medische Techniek en ICT, functieprofielen van personeel dat wordt ingezet voor beheer en onderhoud en de gemaakte keuzes voor het in- of uitbesteden van onderhoud op apparatuur. 

 

De deelnemende ziekenhuizen maken verschillende keuzes voor het organiseren van beheer, onderhoud –en aanschaf van medische technologie en samenwerkingsstructuur tussen de afdelingen Medische Techniek en ICT. Hier blijkt het extra relevant om ervaringen en inzichten te delen, omdat er niet direct één gouden standaard is voor de optimale organisatie. Er is geen cijfermatige relatie gevonden tussen kostenniveaus en keuzes inzake uitbesteden. Wel zijn deelnemers met aanknopingspunten en concrete voorstellen huiswaarts gekeerd hoe een optimalisatieslag te maken. 

Hoe gaat zo’n benchmark in zijn werk? 

De Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen biedt naast inzicht ook een uitstekende mogelijkheid om te netwerken, kennis -en inzicht te delen en te leren van collega’s. 

Bij de gezamenlijke kick-off op een zonnige dag in mei 2019 kwamen de deelnemers bij elkaar om de belangrijkste aandachtspunten voor de benchmark te bespreken. Vervolgens gaat de individuele dataverzameling van start. Hier komt bij veel ziekenhuizen al het eerste leerpunt aan bod: hoe is de administratie ingericht en kan dit geoptimaliseerd worden? Na het aanleveren van de individuele gegevens zorgen de adviseurs van M&I/Partners voor een eerste analyse en gaan op locatie het gesprek aan om het verhaal achter de cijfers te vinden. Vervolgens wordt een visuele en handzame conceptrapportage samengesteld en gezamenlijk besproken met alle deelnemers tijdens de eerste inzichtbijeenkomst. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt de rapportage gefinaliseerd en vindt een laatste (inhoudelijke) afsluitbijeenkomst plaats. 

 

Doe mee aan de Benchmark Medische Technologie 2020!

Wilt u weten hoe uw ziekenhuis presteert op het gebied van medische technologie? Begin 2020 starten wij een nieuwe ronde van de benchmark! Klik hier voor meer informatie! 

 

 

Toon alle referenties

Auteur