Terug

Med-tech agenda kan niet zonder medisch technische professionals
Redactie MTIntegraal

22 januari 2020

(Laatst aangepast: 10-03-2020)

Med-tech agenda kan niet zonder medisch technische professionals

Berichten

Medisch-technische professionals zijn onontbeerlijk om de toekomst van medische technologie te helpen vormgeven. Voor hen is ‘dag in dag uit een rol weggelegd’ bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen die de minister voor deze technologie heeft geformuleerd.

Dat zegt de Koepel Medische Technologie in een brief aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. De brief is een reactie op de 'Visie op medische technologie (MedTech)' die de minister voor de zomer naar de Kamer stuurde. In de brief zegt de Koepel MT zich vooral aangesproken te voelen in haar verantwoordelijkheid door de bijdrage die deze technologie kan leveren aan een betere zorg, de verbetering van de ketens van zorgprocessen zonder dat de kosten daardoor stijgen, en met gebruikmaking van kennis uit het buitenland.

De Koepel MT zegt gesprekspartner te zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de aangekondigde Nationale Agenda MedTech. Medisch-technische professionals staan klaar om ‘mee te denken, te organiseren en mee te doen,’ zo laat voorzitter Egbert Broers de minister weten. In het Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie VWS van 7 november zegde Bruins deze uitgewerkte agenda toe voor het eerste kwartaal van 2020.

Dagelijkse praktijk

In de brief licht de Koepel MT toe dat de beroepen die tot haar samenwerkingsverband behoren in hun dagelijkse praktijk veel aandacht schenken aan het zo goed mogelijk ‘structureren, begeleiden en sturen’ van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van medische technologie. Vanuit hun beroepsmatige ervaring zijn deze professionals verantwoordelijk voor het opstellen van programma's van eisen, risico-inventarisaties, coördinatie van medische hulpmiddelen en medische software bij inkoopprocessen en ‘een veilige introductie en doelmatig gebruik’ van medische technologie. Tevens bieden zij bijvoorbeeld steeds vaker ondersteuning bij reconstructies van botstructuren met behulp van 3D- printer technologie. En zij vormen de eerste lijn waar storingen en klachten worden gemeld. 

 

Ook wil de Koepel MT een goede inbreng leveren bij de beoordeling van veiligheid en effectiviteit wat betreft gezondheidswinst en patiënttevredenheid, de kosten die gemoeid zijn met medische technologie en het uitfaseren van medische technologie die aan het eind van zijn levensduur is geraakt. Broers: ’Wij vertalen de vaak ingewikkelde en soms tegenstrijdige regelgeving waar gebruikers mee te maken hebben, we zorgen voor een goede toepassing daarvan en dragen als schakel tussen de partners in de zorgketen bij aan de kritische beoordeling van de functionaliteit van de medische technologie en veilig gebruik.’

Overstijgend

Volgens de Koepel MT blijkt dagelijks dat de medische technologie zo complex is dat het medische en technologische vakgebieden overstijgt. Gepleit wordt voor een integrale benadering om de risico’s die eraan verbonden zijn, het hoofd te bieden. Medisch-technische professionals, zorgverleners, leveranciers, en patiënten moeten samenwerken om de veiligheid en bruikbaarheid van de technologie te waarborgen, zodat deze is gegarandeerd en kosten binnen de kaders blijven.

Gewezen wordt op de risico’s van gebruik van medische apparatuur buiten de muren van de zorginstelling. Dat kan bij AED’s in de openbare ruimte bijvoorbeeld problemen opleveren door invloeden van hitte, koude of vocht. Medische apparatuur die in de thuisomgeving wordt gebruikt, kan te maken krijgen met stroomstoringen of problemen die veroorzaakt worden door omvormers van zonnepanelen of andere technische snufjes in huis. 

Apps en wearables

De Koepel MT benadrukt dat medische technologie het best tot haar recht komt als ‘de juiste technologie op de juiste plek wordt toegepast én in veilige handen is.’ De patiënt is steeds vaker behalve gebruiker ook eigenaar van deze technologie. Er valt veel winst te behalen bij apparatuur en apps die gemakkelijker te bedienen zijn. Bovendien dienen de gebruikers beter geschoold te worden in toepassing van de technologie. Dat laatste geldt ook voor de zorgverleners, zowel degenen die al medische technologie toepassen als voor wie dit nog onontgonnen terrein is. De Koepel MT publiceerde over dit onderwerp in 2019 de Praktijkgids Medische Informatietechnologie. 

 

Er valt ook veel te winnen als het gaat om het onderhoud en storingen van medische technologie, vooral als die buiten een zorginstelling wordt gebruikt. In dat opzicht, aldus de Koepel MT, zouden deskundige medisch-technische professionals elkaar beter kunnen informeren. De data en informatie die medische technologie via wearables en apps genereert moet alleen toegankelijk zijn en beoordeeld worden door professionals die binnen het zorgdomein actief zijn. 

Toon alle referenties

Auteur

Lees meer over