Terug

Officiële lancering Praktijkgids Medische Informatietechnologie
Dagmar Rosenbrand

14 maart 2019

Officiële lancering Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Berichten

Afgelopen dinsdag was het dan zover: de officiële lancering van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie. En hoe! De praktijkgids werd overhandigd aan Minister Bruins. Ook kreeg de Praktijkgids een prominente rol op de Zorg & ICT beurs.

Eind 2015 is een werkgroep vanuit 6 verenigingen van de Koepel Medische Technologie (Koepel MT) samengesteld om zich te buigen over de uitdagingen die we allen hebben op het gebied van veilig gebruik van medische informatietechnologie in zorginstellingen. Deze werkgroep heeft eind 2018 de Praktijkgids Medische Informatietechnologie digitaal gepubliceerd op MT Integraal, het digitale platform van de Koepel MT. De officiële lancering van de Praktijkgids was vervolgens op de Zorg & ICT beurs, 12-14 maart 2019.

Overhandiging aan Minister Bruins

’s Ochtends voorafgaand aan de Zorg & ICT beurs heeft de werkgroep en de voorzitter van de Koepel MT samen met afvaardiging van MTIntegraal en de koepelverenigingen de enige papieren variant van de Praktijkgids overhandigd aan Minister Bruins. De minister had mooie woorden voor de werkgroep en de Koepel MT. Hij benoemde het belang en de meerwaarde van het werk dat is verzet. 

De lancering

Op dinsdag, woensdag en donderdag heeft de werkgroep de Praktijkgids toegelicht tijdens een presentatie op de Zorg & ICT beurs. Er was veel belangstelling voor, het onderwerp leeft. In de presentatie kwam het belang van samenwerking uitgebreid aan de orde. Een verschuiving van standalone apparatuur naar medische informatietechnologie waarin ICT netwerk en software een belangrijke rol hebben gekregen, maakt het noodzakelijk om met multidisciplinaire teams te werken om efficiënte en veilige zorg te garanderen. De Koepel MT en de daaruit voortgekomen werkgroep zijn een mooi voorbeeld hiervan. In de Praktijkgids zijn praktische handvatten gegeven om innovaties veilig te implementeren. Er zijn praktijkvoorbeelden en praktijkvragen uitgewerkt zodat iedereen die werkt op het raakvlak van zorg en informatietechnologie hier direct mee aan de slag kan.

Drie verschillende perspectieven op de praktijkgids

Dinsdagmiddag was een minisymposium georganiseerd door de BMTZ, KIVI en NVKI. Dit symposium gaf direct de meerwaarde van de praktijkgids aan. Een zorginstelling, een leverancier en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bespraken vanuit hun eigen perspectief de toepasbaarheid van de Praktijkgids.

 

De zorginstelling 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaf aan de Praktijkgids goed te kunnen gebruiken. Zo werd het belang van samenwerking tussen de Medische Technologie en ICT afdeling benadrukt. Beide groepen medewerkers komen vanuit een andere achtergrond maar kunnen veel van elkaar leren als samengewerkt wordt.

Ook werd de noodzaak van risicomanagement aangestipt.

Over de ontwikkeling van software kon de spreker kort zijn: dat wordt niet (of nauwelijks) gedaan. Er wordt gewerkt via standaarden en er is een uitgebreide testprocedure ontwikkeld. 

 

Het laatste onderwerp dat werd belicht is cybersecurity, ook een belangrijk onderwerp in de praktijkgids. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt niet alleen de noodstroom getest maar is maandelijks een onderhoudswindow ingesteld waarin het ICT netwerk plat gelegd kan worden. Het hele ziekenhuis gaat dan over op de noodprocedure. “Patchmanagement” is hiermee goed uit te voeren waarmee gewaarborgd is dat systemen bijblijven. Bijkomend voordeel: iedereen kent de noodprocedure.

 

De leverancier

Wat vindt de leverancier van de Praktijkgids? Het is een mooie gids waarin veel handvatten gegeven worden. Het is belangrijk dat zorginstellingen zich bewust zijn van de risico’s. De leverancier gaf daarnaast aan dat eenzelfde werkgroep en praktijkgids voor de Care ook veel zou bieden.

 

De leverancier benoemde een aantal belangrijke tips:

 • Gebruik OTA: “Test alles eerst uit”
 • Aandacht voor werkprocessen: “Zet de werkprocessen centraal, niet de hardware”
 • Beschrijft de Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden: “Je kan niet zomaar een firewalletje updaten”
 • Beschikbaarheid ICT netwerk: “Zorg voor goede performance en betrouwbaarheid van de ICT omgeving”
 • Monitoring van de keten: “Monitor systeemketens waaronder ook het ICT netwerk”
 • Zelfredzaamheid bij verstoringen: “Maak het voor de zorgprofessional duidelijk als de systeemketen niet goed functioneert en wat er vervolgens moet gebeuren”

Tot slot zijn oproep aan de aanwezigen: “Vakbroeders verenigt u”. 

 

De inspectie

De inspectie belichtte de Praktijkgids onder andere vanuit het toetsingskader e-Health. In dat toetsingskader worden 5 thema’s belicht: 

 • Goed bestuur en verantwoord innoveren
 • Invoering en gebruik van e-Health toepassingen
 • Betrokkenheid van patiënten
 • Samenwerken en uitwisselen van gegevens
 • Informatiebeveiliging en continuïteit

Daarop werd duidelijk dat drie van de 5 thema’s uitgebreid aan bod komen. Er waren lovende worden voor de werkgroep voor de inhoud die worden geboden op deze thema’s.

 

Vanuit de eerste inspecties bleek dat er in de zorginstellingen het meest te verbeteren is op het gebied van Informatiebeveiliging en continuïteit. De praktijkgids kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Vervolgens de uitnodiging van de inspectie om de thema’s “Betrokkenheid van patiënten” en “Samenwerken en uitwisselen van gegevens” verder uit te werken in de digitale dynamische Praktijkgids.

 

Dynamische praktijkgids

De Praktijkgids is alleen digitaal beschikbaar gemaakt en hier te lezen. Dit is een bewust keuze zodat het een dynamische gids is waar veranderende wetgeving in verwerkt kan worden. Ook is het zo mogelijk om praktijkvragen en voorbeelden toe te voegen. Heb je tips, opmerkingen of vragen, stuur ze dan naar Praktijkgids.mit@mtintegraal.nl. Zo kunnen we deze vruchtbare samenwerking voortzetten en zo met elkaar innovatie stimuleren en op een veilige manier implementeren.

Toon alle referenties

Auteur