Terug

Top-3 problemen Brexit voor ziekenhuizen
Nanda van der Stap

10 maart 2019

Top-3 problemen Brexit voor ziekenhuizen

Berichten

We kunnen er niet meer omheen: eind deze maand staat de Brexit gepland. De verwachting is dat we hier allemaal mee te maken krijgen, maar wat betekent het voor de ziekenhuizen? De NFU voorziet grote risico’s voor de dagelijkse gang van zaken. De risico's variëren van het niet beschikbaar zijn van medicijnen, medische hulpmiddelen en weefsels tot problemen bij opslag van data. In dit artikel wordt een top-3 van mogelijke problemen besproken.

Risico 1: CE-certificering VK notified body

Instanties die een CE-certificering mogen toekennen aan medische producten, de zogenaamde notified bodies, zijn gevestigd in alle EU-landen. Momenteel behoort het Verenigd Koninkrijk daar ook toe, maar met name in geval van een no-deal Brexit vervalt in principe de CE-certificering die door deze notified bodies zijn uitgebracht. Dit zou effectief betekenen dat de producten niet meer in de EU verkocht mogen worden. Bij een steekproef onder vijf UMC's bleek dat voor ongeveer 40% van hun medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica afhankelijkheid bestaat van het VK.

Risico 2: Logistiek medicijnen en hulpmiddelen

Verschillende leveranciers hebben hun klanten al geïnformeerd over mogelijke problemen met de logistiek rondom producten die uit of door het Verenigd Koninkrijk komen. Wegens douanecontroles en verhoogde  kosten voor invoerrechten zullen prijzen en levertijden toenemen voor deze producten. Voor producten en onderdelen waarbij zeer korte levertijden van levensbelang zijn voor patiënten, is het verstandig om kritisch na te denken over het voorraadbeheer.

 

Er is een lijst opgesteld met 'kritische' en 'overige' geneesmiddelen die afhankelijkheden hebben van het VK. Deze wordt niet openbaar gemaakt om hamstergedrag te voorkomen. Het is niet nodig om meer dan de maximale voorraden beschikbaar te hebben van medicijnen. 

Risico 3: Opslag van data en klinisch onderzoek

Er zijn systemen en ziekenhuizen die data hebben opgeslagen op servers die in het VK gelokaliseerd zijn. Vanwege Europese regelgeving rondom data-opslag, waar het VK na de Brexit niet meer onder valt, zouden hier problemen kunnen optreden. Daarnaast zijn er klinische onderzoeken gaande waarbij een partner of (hoofd)sponsor uit het VK afkomstig is. Ook hier zijn gevolgen mogelijk in funding, leverzekerheid van onderzoeksmiddelen of data-opslag en de rechten daarop. 

Overheid, bedrijven en ziekenhuizen werken nauw samen

Het ministerie van VWS is bezig met meerdere initiatieven op Europees niveau om mogelijke problemen rondom de CE-certificering en de beschikbaarheid van medicijnen op te lossen [1]. Het NFU-bestuur heeft een projectorganisatie ingericht rondom de Brexit [2]. Verder vinden er Brexit overleggen plaats om een gezamenlijke aanpak rondom deze problematiek te stroomlijnen.

Brexit & mijn ziekenhuis

Benieuwd op welk gebied uw ziekenhuis te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Doe de Brexit Impact Scan

Auteur