Terug

Zorg blijkt doelmatiger met inzet klinisch technoloog – positief advies evaluatie BIG-bevoegdheid
Nanda van der Stap

06 mei 2018

(Laatst aangepast: 07-05-2018)

Zorg blijkt doelmatiger met inzet klinisch technoloog – positief advies evaluatie BIG-bevoegdheid

Berichten

De BIG-registratie van klinische technologen, of technische geneeskundigen, is grotendeels effectief. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht onder leiding van prof.dr. Bert Vrijhoef.

Sinds 1 januari 2014 is de technisch geneeskundige of klinische technoloog opgenomen in de wet BIG, waarbij zij zelfstandige bevoegdheid hebben voor negen van de dertien voorbehouden handelingen. De afgelopen vijf jaar is de effectiviteit van deze bevoegdheid, vergelijkbaar met de verpleegkundig specialist en de physician assistant in een eerder traject, geëvalueerd op zorgeffectiviteit. Voor vijf van de negen handelingen is aangetoond dat dit een positieve invloed heeft op de doelmatigheid van de zorg. Voor de handelingen defibrillatie, electieve cardioversie en endoscopie kon de effectiviteit niet bewezen worden wegens onvoldoende beschikbare data. Voor steenvergruizing bleek de zelfstandige bevoegdheid niet effectief.

In een veelheid van medische specialismen, maar met name in de universitair medische centra, zijn klinisch technologen werkzaam. De focus van het werkveld ligt op het oplossen van complexe patiëntproblematiek met behulp van technologie vanuit de klinische praktijk. Vaak werkt de klinisch technoloog op het snijvlak van onderzoek en patiëntenzorg en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en therapie.

Technische Geneeskunde/Klinische Technologie

Een klinisch technoloog heeft een Bachelor en Mastergraad op universitair niveau, van de studie Technische Geneeskunde (Enschede) of Klinische Technologie (Delft). De klinisch technoloog wordt daarom op veel plaatsen technisch geneeskundige genoemd. De opleiding bestaat voor de helft uit anatomie, (patho)fysiologie en andere geneeskundige kennis, en voor de andere helft uit technologische kennis als fysica, informatica, elektrotechniek en wiskunde. Voor nadere toelichting kan het beroepsprofiel worden geraadpleegd op de website van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG, https://www.nvvtg.nl/wp-content/uploads/2013/12/Beroepsprofiel.pdf).

M. de Haan, M. Bessems-Beks, Y. van Eijk-Hustings, C. Dirksen en H. Vrijhoef, „Eindrapportage Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de klinisch technoloog 2014-2018,” Maastricht UMC, Maastricht, 2018.

Toon alle referenties

Auteur