Terug

Waar is mijn instrumentarium? Een Prospectieve Risico Inventarisatie om misgrijpen te voorkomen
Annetje Guedon

10 april 2018

(Laatst aangepast: 28-12-2018)

Waar is mijn instrumentarium? Een Prospectieve Risico Inventarisatie om misgrijpen te voorkomen

Publicaties

Een operatie in de operatiekamer (OK) is één van de meest risicovolle zorgprocessen in ziekenhuizen. Steeds meer technologie wordt gebruikt in de OK wat resulteert in meer incidentmeldingen door de verhoogde complexiteit. Vaak is de aard van de incidentmeldingen dat bepaald instrumentarium wordt gemist op het moment dat dit nodig is. Dit resulteert in vertragingen van operaties en verhoogde stress bij chirurgen.

 Omdat een vertraging van operaties veel kosten met zich meebrengt en het verhogen van stress bij chirurgen zou kunnen resulteren in het minder goed functioneren is het belangrijk om het probleem van het missen van instrumentarium aan te pakken. Dit zou moeten leiden tot veilige, goede en efficiënte patiëntenzorg. Informatietechnologie, zoals Track&Trace, zou een bijdrage kunnen hebben om dit aan te pakken.

 

Deze studie omvat een onderzoek naar de risico’s in het afleveringsproces van chirurgische instrumenten. Het proces van leeninstrumentarium (instrumenten die geleend wordt bij leveranciers op het moment dat het nodig is) is als uitgangspunt genomen voor dit onderzoek omdat dit een nog complexer en uitgebreider proces is dan het proces rondom eigen instrumentarium. De focus lag bij orthopedische operaties omdat daarvoor veel specifiek instrumentarium nodig is en er vaak leeninstrumentarium gebruikt wordt.

 

De risicoanalyses zijn uitgevoerd door multidisciplinaire teams in 2 Nederlandse ziekenhuizen. Ziekenhuis I is een academisch ziekenhuis met een sterilisatie afdeling intern. Ziekenhuis II is een opleidingsziekenhuis met een externe sterilisatiedienst een paar kilometer van het ziekenhuis. Voor de risicoanalyses is de HFMEA methode toegepast en de scope van de risicoanalyses is bepaald op: het gehele afleveringsproces van geleende instrumentnetten voor orthopedische operaties, vanaf het moment dat de chirurg bepaalt dat leeninstrumentarium nodig is voor een patiënt totdat het instrumentarium teruggestuurd wordt naar de leverancier.

 

Naar aanleiding van de risicoanalyses is bepaald welke hoge risico’s mogelijk kunnen worden gecontroleerd door informatietechnologie.

 

De resultaten van de risicoanalyses zijn samengevat:

Case I: Ziekenhuis met interne sterilisatie afdeling

Er werden 172 risico’s geïdentificeerd waarvan 23 werden geclassificeerd als hoogrisico. 16 hoge risico’s kunnen gecontroleerd worden door inzet van informatietechnologie.

 

Case II: Ziekenhuis met externe sterilisatiedienst

Er werden 158 risico’s geïdentificeerd waarvan 49 werden geclassificeerd als hoogrisico. 31 hoge risico’s kunnen gecontroleerd worden door inzet van informatietechnologie.

 

De risicoanalyses wijzen uit dat bij de eerste casus de meeste risico’s zijn geïdentificeerd, maar er minder als hoge risico’s zijn geclassificeerd. Er was dus een groter aantal hoge risico’s bij het ziekenhuis met de externe sterilisatiedienst. Ook werd in deze studie geconcludeerd dat er meer hoge risico’s kunnen worden gecontroleerd door informatietechnologie bij het ziekenhuis met de externe sterilisatiedienst. Er wordt daarom verwacht dat de inzet van informatietechnologie in dat geval een grote uitkomst kan bieden door middel van:

  • Een digitale OK planning met de beschikbaarheid van instrumentnetten daarin opgenomen
  • Informatie over de noodzaak van de (leen) instrumentarium voor elke operatie
  • Informatie over de status van de (leen) instrumentarium (bestelling, levering, sterilisatie, transport, gebruik in de OK, etc.). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Track&Trace systemen voor instrumentnetten. 

Dit is een samenvatting van het artikel “Where are my instruments” dat op 20 oktober 2015 gepubliceerd is door Surgical Endoscopy.

Auteurs: ACP Guédon, LSGL Wauben, AC van der Eijk, ASN Vernooij, FC Meeuwsen, M van der Elst, V Hoeijmans, J Dankelman and JJ van den Dobbelsteen

Toon alle referenties

Auteur