Terug

Project BONE maakt extra operaties bij complexe botbreuken overbodig
Janine Budding

15 juli 2017

Project BONE maakt extra operaties bij complexe botbreuken overbodig

Publicaties

Een grensoverschrijdend Europees consortium onder leiding van de Universiteit Maastricht (UM) werkt de komende jaren aan de ontwikkeling van slimme botimplantaten. Die moeten terugkerende operaties, voortdurende medicatie of zelfs het gebruik van donorweefsel bij complexe botbreuken overbodig maken. Het innovatieve samenwerkingsverband betekent bovendien een flinke economische stimulans voor de betrokken regio’s. Botimplantaten

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Noordwest-Europa een verhoogd risico op botontkalking met zich meedragen. Dit leidt er dan ook toe dat deze regio al jaren de hoogste aantallen botbreuken van heel Europa laat zien, met een aanzienlijke economische en maatschappelijke last tot gevolg. Binnen de zogenoemde regeneratieve geneeskunde werken wetenschappers al enige tijd aan de ontwikkeling van slimme botimplantaten, die voor een sneller herstel zorgen en tegelijkertijd de zorgkosten weten te verminderen. Een internationaal samenwerkingsverband, dat naast de UM bestaat uit de universiteiten van Leuven (België) en Lille (Frankrijk), het Fraunhofer Instituut voor Lasertechnologie uit Aken (Duitsland), Medicen Paris Region, een biomedisch conglomeraat uit Parijs en de gespecialiseerde bedrijven Electrospinning Company en NKT Photonics uit het Verenigd Koninkrijk en Spraybase uit Ierland, gaat de technologie om die implantaten te vervaardigen de komende jaren verbeteren. Bovendien willen de initiatiefnemers van het project BONE zich ook nadrukkelijk richten op daadwerkelijke productontwikkeling en marktintroductie van de implantaten.

Technologie

Centraal in de creatie van slimme botimplantaten staat een zeer innovatieve technologie, genaamd electrospinning. Daarmee kunnen onderzoekers een implantaat vervaardigen dat het lichaam ondersteunt bij het opnieuw aanmaken (regeneratie) van gezond botweefsel. “Wij willen de oppervlakte-eigenschappen van de implantaten dusdanig verbeteren dat het proces van regeneratie nog succesvoller verloopt”, zegt Lorenzo Moroni, hoogleraar Biofabricage voor Regeneratieve Geneeskunde aan de UM. “Daarom gaan we de techniek van electrospinning combineren met andere bestaande technologieën. Bijkomend voordeel is dat we op die manier ook nog eens de bibliotheek van geschikte materialen voor slimme botimplantaten kunnen uitbreiden.” Het technologische zwaartepunt van het project BONE ligt in Zuid-Limburg op de Brightlands campussen en in Aken, de preklinische testen zullen plaatsvinden in Leuven en Lille.

Economische stimulans

 

Regeneratieve geneeskunde is een relatief nieuw wetenschapsterrein dat niet alleen veelbelovend is voor patiënten, maar ook economisch van grote waarde kan zijn. Een van de belangrijkste Europese projecten op dit terrein is het virtuele instituut REGMED XB, waaraan professor Moroni eveneens verbonden is. Het project BONE levert concreet 15 banen op, twee nieuwe producten (verbeterde technologie én slimme botimplantaten) en een intensieve samenwerking tussen verschillende economische regio’s in Noordwest-Europa die hun innovatiecapaciteit zo flink kunnen uitbreiden. BONE is gefinancierd binnen het Interreg NWE programma, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Bron: Universiteit Maastricht

Toon alle referenties

Auteur