Terug

Een nieuw geluid, een mooi vak en een gezamenlijke binding
Job Gutteling

03 september 2012

(Laatst aangepast: 29-06-2018)

Een nieuw geluid, een mooi vak en een gezamenlijke binding

Columns

Normaal gesproken zou dit artikel beginnen met: ‘voor U ligt de eerste editie..’, maar in dit geval is de kans vrij groot dat deze tekst niet voor U ligt maar te lezen is op een beeldscherm. Welkom bij Medische Technologie (MT)-Integraal, een gezamenlijk initiatief van technische beroepsverenigingen in de zorg.

Het nieuwe magazine

Medische technologie is een geweldig vakgebied, daar zijn ze het allemaal over eens, de voorzitters van de respectievelijke verenigingen die het initiatief hebben genomen dit digitale magazine op te richten.

Cees Schot, voorzitter van de Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI): “Het mooie van ons vak is dat het zo veelzijdig is. Je controleert het juist functioneren van een beademingsapparaat, daarna leg je een arts-assistent van de chirurgie uit dat zelfs een klein gaatje in de isolatie van de laparoscopische paktang een gevaarlijke brandwond in de buik van de patiënt kan veroorzaken.”

Wilco Kleine, voorzitter van de nieuwe vereniging Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ), licht toe wat de meerwaarde is van hun vereniging: “Sinds enkele jaren vinden biomedisch technologen, opgeleid tot ‘medisch ingenieur’ aan één van de technische universiteiten, hun weg naar de ziekenhuizen. We zijn opgeleid om de brugfunctie te vervullen tussen technici, gebruikers (zorgprofessionals) en managers.”

Loek Zwarekant, voorzitter van de Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ): “We worden als mens en als patiënt steeds meer omringd door technologie. Het brengt ons steeds verder in het vergroten van genezingskansen en verbeteren van de zorg. Ik geloof dat de medische technologie, mits verantwoord ingezet, kan bijdragen aan kostenbeheersing van de gezondheidszorg middels betere en snellere diagnose en behandeling.”

Richard Kamman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF): “Medische technologie en klinische fysica zijn de afgelopen jaren sterk in de spotlights geplaatst. Die aandacht moeten we omzetten in positieve resultaten door als beroepsgroepen gezamenlijk te laten zien dat wij de gezondheidszorg op een professionele en innovatieve manier ondersteunen.”

Digitaal bindmiddel

MT-Integraal is een digitaal magazine dat periodiek uitgegeven gaat worden, gratis toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. Bovendien is er in Nederland geen vergelijkbare informatiebron te vinden.

Medische Technologie is altijd een vakgebied geweest waar gedegen inhoudelijke analyses de boventoon voeren, met onafhankelijk advies, gevraagd of ongevraagd. Deze vorm klopt daarbij. Alle relevante onderwerpen zijn welkom, er zijn geen commerciële belangen. Zwarekant: “Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat informatie rond medische technologie zoveel mogelijk betrokkenen bereikt: digitaal. Gelukkig zijn we al ruimschoots gewend aan het raadplegen van informatie vanuit allerlei digitale bronnen. MT-Integraal biedt meer mogelijkheden dan een papieren tijdschrift (actueler, directe koppelingen naar andere bronnen).” Kleine: “Ik ben er van overtuigd dat dit gezamenlijke medium ons kan helpen ons doel te bereiken. Het zorgt ervoor dat wij kennis kunnen delen en het samenwerken tussen vakgebieden bevorderen.” Schot voegt hier aan toe: “De inhoud ontstaat niet vanzelf. Pak daarom de pen, of liever het toetsenbord, en draag bij met uw kennis en ervaring, zodat wij allemaal van elkaar kunnen leren en elkaar ondersteunen.” Kamman: “Er gebeurt zoveel binnen de werkterreinen van de klinische fysica, laat staan medische technologie in breedste zin, dat het goed is om een bindmiddel te hebben met collega’s. Daarnaast kan MT-Integraal als podium worden gebruikt voor alle klinisch fysici in opleiding. Tijdens hun opleiding doen ze zeer uiteenlopende projecten die het waard zijn gedeeld te worden. Dat hoeft niet altijd internationaal en peer-reviewed, maar kan juist door Nederlandse collega’s snel worden opgepakt.”

Medische hulpmiddelen

Medische apparatuur wordt steeds complexer en de patiëntenzorg in ziekenhuizen wordt steeds afhankelijker van technologie. Kleine: “Om risico’s, die hierdoor ontstaan, zoveel mogelijk aan de basis te elimineren, moeten wij er als technische professionals natuurlijk voor zorgen dat ieder medisch apparaat te allen tijde volledig technisch veilig is. De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen hier al grote stappen in gezet en ook de toezichthoudende partijen beginnen steeds meer aandacht te krijgen voor het kwaliteitssysteem rond onderhoud en beheer van medische technologie. Belangrijk is dat we nu ook gaan borgen dat deze medische apparatuur op de juiste wijze wordt toegepast door de medische professionals. Met behulp van risico-, incident- en procesanalyses zullen we continue naar een zo veilig mogelijke inzet van medische technologie moeten streven” Schot: “Met het apparatuurbestand en de uiteenlopende technologieën in de ziekenhuizen neemt de taakomvang van de medisch instrumentatietechnici, klinisch fysici en de biomedisch technologen navenant toe.” Kamman: “Inmiddels is te zien dat vanuit de overheid en inspectie in grote lijnen wordt gedacht. Kwaliteitsborging zal zich niet meer enkel op veilige apparatuur richten, maar krijgt een bredere focus. Het ziekenhuis moet een integraal, ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem organiseren rond medische hulpmiddelen. Naast apparatuur zijn dan ook aangrenzende onderwerpen als disposables en medische software onderwerp van gesprek. Coördinatie van al deze taken vereist een functionaris met gevoel voor de kwaliteits- en veiligheidsaspecten die spelen.”

Schot: “Met al deze ontwikkelingen is het onmisbaar om je vak naar behoren en steeds beter te kunnen uitvoeren. Het vakgebied is niet alleen uitgebreid, maar verandert snel, dus op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen is niet slechts belangrijk, maar zelfs een voorwaarde voor goed functioneren.” Kleine: “Ik hoop dan ook dat iedereen zo veel mogelijk gebruik van gaat maken van MT-Integraal.” Zwarekant: “Ik hoop van harte dat deze plek voor iedereen die zich bezighoudt met medische technologie een vertrouwde informatiebron wordt.” Schot: “Laten we dit prachtige initiatief een lang en nuttig leven geven.” De redactie is het hier natuurlijk roerend mee eens. Veel leesplezier!

Toon alle referenties

Auteur

Lees meer over