Terug

Communicatietrends in stroomversnelling
Redactie MTIntegraal

03 september 2012

(Laatst aangepast: 02-02-2017)

Communicatietrends in stroomversnelling

Columns

In Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen zien we een aantal trends die de wijze van communicatie tussen personen randapparatuur en systemen in snel tempo verandert. Deze verandering vindt bij grote systemen vaak geleidelijk plaats. Denk hierbij aan patiëntenmonitoring  en verpleegoproepsystemen die geleidelijk overstappen op IP-communnicatie. Maar op andere plaatsen, vooral daar waar het gebruik van consumentenelectronica zijn intrede doet, gaat deze verandering in een spectaculair tempo.

All-IP concept

Wij zien dat vooral in omgevingen waar tablets, zoals de iPad, en smartphones, zowel privé als zakelijk gebruikt worden. Dit stelt nieuwe eisen aan de netwerkinfrastructuur, het beveiligingsbeleid en het beheer binnen de organisatie. Tegenhouden is geen optie, inspelen op deze trends is een absolute must.

Een aantal jaren geleden had vrijwel elk systeem een eigen netwerk dat werd beheerd door de afdeling die het systeem onderhield. Met de stijgende populariteit van het Internet Protocol (IP) voor communicatie in combinatie met Ethernet en WLAN (WiFi) als het onderliggende bekabelde en draadloze netwerk, is een massale overgang naar één netwerk voor alle communicatie in gang gezet. Naast de ICT-systemen maken inmiddels ook de oplossingen voor telefonie, gebouwbeheer, alarmering, signalering, radio- en televisiedistributie, videobewaking, babycam, patiëntenmonitoring, patiëntenentertainment, verpleegoproep, berichtenverkeer, et cetera, gebruik van dezelfde IP-netwerkinfrastructuur. Dit vereist een uitermate betrouwbaar netwerk waarbij de systemen elkaar onderling op geen enkele wijze mogen verstoren. Dat dit een complexe uitdaging met zich meebrengt is duidelijk.

Provider-netwerk
Omdat bovenstaande ontwikkeling zich al geruime tijd aandient en fabrikanten tijd nodig hebben om hun systemen hierop aan te passen, houdt de vervanging van afgeschreven verouderde netwerkapparatuur redelijk gelijke tred met de trends. Ziekenhuizen en zorginstellingen worden daarbij echter wel gedwongen om de organisatie rond het beheer en de ondersteuning op tijd aan te passen. De grootste uitdaging is, dat de ICT-afdeling kennis moet opbouwen om de optimale communicatie tussen een sterk toenemend aantal niet-ICT systemen te borgen. Daarbij verandert de functie van de netwerkinfrastructuur van een puur ICT-netwerk naar een provider-netwerk, waarbij de aangesloten randapparatuur voor een groot deel niet langer onder beheer van ICT valt. De verantwoordelijkheid voor de goede werking van de aangesloten systemen wordt daardoor verdeeld over meer afdelingen. Beveiliging, wet- en regelgeving en beleid moeten daarop goed inspelen.

Bring Your Own Device
De nieuwste trend is het gebruik van consumentenelectronica als communicatiemiddel. Dit staat bekend als ‘Bring Your Own Device’ ofwel BYOD. Voor de gebruikers een ontwikkeling die hun werk plezieriger maakt en efficiënter ondersteunt. Voor de organisatie een ontwikkeling die de betrokkenheid van werknemers versterkt en de werktijden vaak verlengd. Maar voor de beheerders een ontwikkeling die de complexiteit verhoogt en de beveiliging kan aantasten. Bovendien zet deze trend in snel tempo door, waardoor op alle fronten de markt nog zoekt hoe hiermee professioneel om te gaan. Duidelijk is in elk geval, dat de grenzen tussen het interne netwerk en de buitenwereld sterk vervaagt omdat deze apparatuur van zowel het interne als de openbare netwerken gebruik kan maken. Duidelijk is ook, dat bedrijfsgegevens op toestellen verschijnen die zich fysiek buiten de werkomgeving bevinden met alle riscico’s die daaraan vast zitten. Kortom een trend die snel aangepast beleid verlangd om de vereiste controle te behouden.

[1] IEEE 802.3 Ethernet-standaard werkgroep
[2] IEEE 802.11 Wireless LAN-standaard werkgroep
[3] Wireless LAN/WiFi Alliance
[4] Ethernet op Wikipedia
[5] Wireless LAN op Wikipedia
[6] BYOD op Wikipedia

Toon alle referenties

Auteur

Lees meer over