Terug

Ontwerpersopleidingen in de Zorg
Ivonne Lammerts

27 juni 2017

(Laatst aangepast: 19-12-2017)

Ontwerpersopleidingen in de Zorg

Whitepapers

Streeft uw zorginstelling naar de best mogelijke zorg? Bent u op zoek naar technologische oplossingen die werken? Onze trainees van de ontwerpersopleidingen Qualified Medical Engineer en Klinische Informatica ontwerpen en implementeren een passende oplossing voor u. Een trainee is bij u in dienst voor het projectwerk en krijgt vanuit de universitaiet een passende opleiding en begeleiding, gefinancierd door de Nederlandse overheid.

Ontwerpersopleidingen in de Zorg

Trainees van ontwerpersopleidingen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben allen een universitaire ingenieursopleiding (MSc niveau, of vergelijkbaar) voltooid wanneer zij zich aanmelden voor één van de tweejarige post-master opleidingen ‘Qualified Medical Engineer’ (QME) of ‘Clinical Informatics’ (CI, Klinische Informatica). Na een zorgvuldige selectie – samen met de betreffende zorginstelling– start de trainee met het volgen van een curriculair programma bij de TU/e én met een ontwerpopdracht binnen de zorginstelling. Vanaf dag één is de zorginstelling zijn of haar vaste werkomgeving. Hierdoor kan de trainee de opgedane kennis en vaardigheden uit de cursussen, workshops en trainingen direct toepassen in de praktijk.

Over QME

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Artsen, verpleegkundigen en patiënten vertrouwen steeds meer op geavanceerde diagnostiek en (computer)modellen om beslissingen te nemen. Hoewel de meeste technieken veelbelovend zijn, is het robuust en veilig invoeren en toepassen ervan in de klinische praktijk vaak niet eenvoudig.  Een Qualified Medical Engineer werkt aan dit probleem door een systematische, ontwerpgerichte aanpak bij het introduceren en gebruiken van medische technologie. Hierbij is niet alleen een uitstekende technologische kennis van belang, maar ook kennis van werkprocessen binnen de gezondheidszorg.

“Ik ontwerp een sensor voor Kempenhaeghe die alarmeert op risicovolle epileptiche aanvallen”Joyce van Sluis, QME-trainee bij Kempenhaeghe: “Tonische epileptische aanvallen zijn erg risicovol voor een patiënt: alle spieren – inclusief de ademhalingsspieren - trekken gedurende een bepaalde tijd samen. De aanvallen vinden vaak ’s nachts plaats, waardoor ze gemakkelijk te missen zijn door degene die de patiënt monitort. Worst case? De patiënt overleeft de aanval niet. Met een betrouwbare sensor kan de juiste medische zorg worden verleend. Ik ontwerp daarom een draagbare sensor voor epileptisch centrum Kempenhaeghe die de spierspanning, hartslag en houding van een patiënt meet. Ik heb de sensor specificaties bedacht, het algoritme ontwikkeld en test de sensor nu op echte patiënten.”

Over Klinische Informatica

Betrouwbare informatie en informatiesystemen spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Zowel binnen een zorginstelling is dit een voorwaarde voor een goede uitvoering van de klinische processen, maar ook de informatie-uitwisseling tussen instellingen wordt steeds belangrijker. Klinisch Informatici worden opgeleid om deze systemen te ontwerpen en te implementeren. Uiteraard doen zij dit volop in interactie met de zorgprofessionals, maar ook de harde technische voorwaarden vanuit de mogelijkheden van de ICT worden niet uit het oog verloren. Tenslotte worden ook de randvoorwaarden vanuit de bedrijfsvoering en het juridische kader meegenomen.

“Ik ontwerp een informatiemodel voor Ziekenhuis Bernhoven”Kirsten de Wilde, trainee Klinische Informatica: “Bernhoven wil haar patiënten graag meer grip geven op hun eigen zorgtraject. Hiervoor is het van belang dat patiënten inzicht hebben in alle beschikbare zorginformatie. Bernhoven ontwikkelt daarom een regionaal platform waarop het ziekenhuis, andere zorginstanties en patiënten informatie kunnen delen. Ik ontwerp een informatiemodel om de kwaliteit en veiligheid van de informatie op dit platform te borgen. De belangrijkste vraag in dit project? ‘Wanneer vormen gegevens nu goede informatie?’ Het gebeurt bijvoorbeeld dat instanties, verschillende gegevens aanleveren om bloeddrukmetingen weer te geven.”

“Hospital-based, university-managed”

De TU/e is nauw betrokken bij het project dat de trainee uitvoert binnen de zorginstelling. Zo zorgen we voor:

 

·       een inhoudelijke verdieping en verbreding van kennis bij de trainee via cursussen en workshops;

 

·       coaching van de trainee in zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling;

 

·       begeleiding van de trainee bij de uitvoering en planning van het project binnen uw zorginstelling.

 

De wisselwerking tussen de trainees onderling – en hierdoor ook tussen de zorginstellingen – zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat en verrassende nieuwe inzichten.

Ontwerpproject

Onze trainees kunnen een groot project voor uw zorginstelling uitvoeren met een belasting van negen tot twaalf  maanden: het ontwerpproject. Het ontwerpproject wordt uitgevoerd binnen de zorginstelling, waarbij de opdrachtgever afkomstig is uit de zorginstelling. Daarnaast voeren onze trainees ook enkele kleine projecten uit. Informeer gerust naar de mogelijkheden voor uw zorginstelling.

QME ontwerpprojecten

Voorbeelden van onderwerpen voor een QME ontwerpproject zijn:

 • model-gebaseerde beslissingsondersteunende tool voor artsen; 
 • ziekenhuisbrede integrale kwaliteitsborging medische technologie;
 • nieuw obstetrisch telemonitoringsysteem;
 • indicator voor optimale instelling van de hartlongmachine bij weaning;
 • track and trace systeem voor medische hulpmiddelen.

 

Klinische Informatica ontwerpprojecten

Voorbeelden van onderwerpen voor een CI ontwerpproject zijn:

 

 • de herinrichting van het NICU medicatieproces;
 • een geheel digitaal ondersteund pre-operatief plannings- en screeningsproces;
 • een informatiemodel voor een kerndossier;
 • enterprise architectuur voor beeldopslag;
 • de integratie van genomics en klinische data. 

Selectieproces

Ieder project en iedere zorginstelling is uniek. Als opdrachtgever wordt u dan ook nauw betrokken bij het selectieproces van een trainee. De eindbeslissing over het al dan niet aanbieden van het project aan een  kandidaat ligt bij u. Is er intern een kandidaat die zich wil ontwikkelen tot technologisch ontwerper en een QME- of CI-opleiding wil volgen? Ook dat is mogelijk.

Waarom meedoen als opleidingsziekenhuis?

Wat levert het uw zorginstelling op?

 

 • Een oplossing voor uw vraag op het vlak van (informatie)technologie.
 • Een gemotiveerde trainee met een frisse blik en vernieuwende ideeën.
 • U draagt bij aan het opleiden van een getalenteerde professional.

 

Wat levert het de trainee op?

 

 • De mogelijkheid om kennis én praktijkervaring op te doen.
 • Een professioneel netwerk om ervaringen en kennis mee te delen.
 • De mogelijkheid om een flinke stap in de eigen ontwikkeling te maken.

 

Meer informatie en contact

Meer informatie:

 

 • QME: www.tue.nl/qme
 • CI: www.tue.nl/ci

 

U vindt alle relevante informatie onder de button ‘informatie voor instellingen’.

 

Gecertificeerde opleidingen

De ontwerpersopleidingen QME en CI zijn gecertificeerd door de CCTO, het Nederlandse certificatie instituut voor technologische ontwerpers programma´s. Succesvolle afronding leidt tot de graad ‘Professional Doctorate in Engineering’ (PDEng).  De ontwerpersopleidingen vallen onder de 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute, een gezamenlijk initiatief van de vier Nederlandse technische universiteiten. QME en CI zijn tevens onderdeel van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (www.smpee.nl). Het doel van dit opleidingsinstituut is om jonge technologie professionals op te leiden voor een functie binnen de gezondheidszorg.

Toon alle referenties

Auteur