Terug

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica: belangen behartigen en vakbroeders verbinden
Stephanie Wijbrandts

19 mei 2017

(Laatst aangepast: 29-06-2018)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica: belangen behartigen en vakbroeders verbinden

Berichten

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica, NVKI, is nog maar anderhalf jaar geleden opgericht en speelt nu al een prominente rol in het verbinden van en behartigen van belangen van haar leden: professionals werkzaam in het vakgebied klinische informatica.

De NVKI is in oktober 2015 ontstaan vanuit een initiatief van enkele alumni van de post-master opleiding Klinische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Momenteel heeft de NVKI zo’n 60 leden. “Hoewel de leden voornamelijk bestaan uit afgestudeerde Klinische Informatici, is het nooit bedoeld als alumnivereniging”, vertelt Stephanie Wijbrandts, bestuursvoorzitter van de NVKI. “De focus van onze vereniging ligt veel breder: op het totale en relatief nieuwe vakgebied Klinische Informatica[1]. Zo zijn er al Chief Medical Information Officers (CMIO’s) en Klinisch Fysici van ziekenhuizen lid geworden van de NVKI omdat ook zij (gedeeltelijk) werkzaam zijn binnen het vakgebied Klinische Informatica.”[1] Klinische informatica is het vakgebied dat de zorg verbetert door het verbinden en versterken van verschillende domeinen zoals samenwerking, zorgprocessen en -informatie, applicaties en infrastructuur. Zie voor meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klinische_informatica

Contact met gelijkgestemden

De post-master opleiding Klinische Informatica aan de TU/e bestaat sinds 2010 en duurt twee jaar. “De opleiding heeft een zware werk- en studiebelasting, wat betekent dat je als trainee gedurende twee jaar meer dan fulltime bezig bent met het opdoen van alle kennis en ervaring binnen de zorginstelling, gecombineerd met een intensief theoretisch programma aan de TU/e.”, legt Stephanie uit. “Het merendeel van de klinisch informatici blijft na afronding van de opleiding vaak in de zorginstelling werken. Anderen wisselen van zorginstelling of gaan bij een adviesbureau, een onderzoeks- of kennisinstelling, een (semi-)overheidsinstelling of een ICT-leverancier werken.”

 

Stephanie vervolgt: “Wij merkten dat veel klinisch informatici vervolgens de binding met de opleiding en met elkaar misten. In de praktijk werken er namelijk maar één of twee klinisch informatici in een organisatie, dus je staat er toch vaak ‘alleen’ voor. Het is dan wel prettig om contact te houden met gelijkgestemden, om eens in de zoveel tijd met elkaar te kunnen sparren over vraagstukken of andere dingen waar je tegenaan loopt. Daarnaast wil je je kennis bijhouden op het gebied van klinische informatica. Het vakgebied is namelijk enorm breed, er zijn altijd wel deelgebieden die je als Klinisch Informaticus in je huidige functie niet (meer) tegenkomt, wat na enkele jaren voor blinde vlekken kan zorgen.”

Als programmamanager van het RZCC, een regio-stichting, komt Stephanie bijvoorbeeld zelf nog zelden in een klinische setting van een zorginstelling. En een andere Klinisch Informaticus werkt als docent, waarbij hij weinig in aanraking komt met bijvoorbeeld ICT-leveranciers en het opstellen van Programma’s van Eisen. Daarentegen heeft een Klinisch Informaticus op een radiologieafdeling in de regel weer weinig te maken met een ziekenhuisbrede EPD-implementatie en het project- en programma management wat daarbij komt kijken.

Oprichting

“Uit de behoefte om binding met elkaar en met het volledige vakgebied te houden, zijn Laurens de Groot, Niek Poppe, Thierry Felkers, Sanne Soer en ik in maart 2015 gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van de NVKI”, licht Stephanie toe. “We werden daarin bijgestaan door Marileen Kolley en Marijke Dermois, destijds twee klinisch informatici i.o. die ons graag wilden helpen met de website en de algehele communicatie. Na de eerste officiële algemene ledenvergadering in oktober 2015 was de oprichting een feit en groeiden we direct uit naar meer dan 45 leden. Dat gaf natuurlijk een enorme kick: we hadden blijkbaar goed ingeschat dat we niet de enige waren met de behoefte aan een NVKI, want bijna alle alumni meldden zich aan!”

Oprichtingsbestuur NVKIHet Oprichtingsbestuur van NVKI, v.l.n.r. Niek Poppe, Stephanie Wijbrandts, Thierry Felkers, Laurens de Groot, Sanne Soer.

Koers bepalen

Al gauw kreeg de NVKI van zowel de nieuwe leden als van externen de vraag: waar staat de NVKI voor? Is het een alumnivereniging of staat het voor het hele vakgebied? En wie mag er dan lid worden? Ook vragen over de NVKI in relatie tot de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, de Vereniging voor informatieverwerking in de zorg, de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici en de Wetenschappelijke Beroepsvereniging van Laboratoriumspecialisten Klinische Chemie werden meteen gesteld.

“Dit was erg overweldigend en het bestuur werd na de ALV van oktober 2015 dagelijks benaderd door interne leden en externe partijen met deze vragen en met aanvragen voor lidmaatschap.” Met het bestuur van de NVKI werd vervolgens besloten om eerst te focussen op interne processen: wat willen de leden en waar staat de vereniging voor. “Met deze focus hebben we de bovenstaande vraagstukken bewust een half jaar vooruit geschoven. We concentreerden ons op werksessies met enthousiaste leden, om zo samen een visie te vormen, een strategie en vervolgens commissies”, vertelt Stephanie. 

Enthousiaste leden

Tijdens de ALV in mei 2016 werd de visie, strategie en uitwerking daarvan gepresenteerd en dit werd goed ontvangen. “Vervolgens zijn we meer naar buiten getreden nu er een gedragen boodschap gecommuniceerd kon worden. Ook werden de commissies gevuld en concrete werkzaamheden vorm gegeven. In oktober 2016 stonden er vier commissies: de commissie Beroepsontwikkeling en Profilering, commissie Kwaliteit en Onderwijs, de Kascontrolecommissie en commissie Communicatie en Externe betrekkingen. Deze commissies worden allemaal gevuld door enthousiaste leden en er worden grote stappen gezet”, aldus Stephanie.

Momenteel wordt er een beroepsprofiel van de Klinisch Informaticus opgesteld, om die uiteindelijk met het werkveld te kunnen vaststellen. In oktober 2017 zal er een NVKI-dag worden georganiseerd, die niet alleen inhoudelijke onderwerpen behandeld, maar ook de mogelijkheid geeft tot het trainen en toetsen van professionele vaardigheden. Ook is er intussen in kaart gebracht waar ieder NVKI-lid werkt, wat de eigenschappen en interesses zijn en welke expertises men heeft. “Het doel hiervan is het opzetten van een database zodat NVKI-leden elkaar eenvoudig kunnen bevragen op complexe, zorginhoudelijke vraagstukken”, licht Stephanie toe. 

Duidelijkheid creëren

De komende tijd zullen nog enkele vraagstukken moeten worden opgelost. Een voorbeeld daarvan is de vraag ‘wie mag er lid worden’. “Op dit moment kan iedereen die de opleiding klinische informatica aan de TU/e volgt of heeft gevolgd automatisch lid worden. Er is daarnaast ook veel enthousiasme om lid te worden door mensen die werkzaam zijn in het vakgebied klinische informatica, maar die niet in opleiding op de TU/e zijn geweest. Soms is dan niet meteen duidelijk of iemand lid kan worden, we gaan dan als bestuur met hem of haar in gesprek. Op dit punt willen we als vereniging duidelijkere kaders stellen en daar zijn we momenteel hard mee bezig.” zegt Stephanie.

 

 

Op lange termijn wil de NVKI bijdragen aan het profileren van het vakgebied en het verbinden van de NVKI-ers onderling. “Een van de lange termijn doelen van de NVKI is de erkenning en registratie van de Klinisch Informaticus als beroep en de toegevoegde waarde binnen het vakgebied. Maar ik kijk nu al met enorme trots terug op de afgelopen twee jaar. Ik ben met name trots op de stap die we in maart 2015 hebben gezet: de definitieve stap tot oprichting van de NVKI. Samen met het bestuur en met de enthousiaste NVKI-leden hebben we echt iets moois opgezet!”, besluit Stephanie.

Toon alle referenties

Auteur

Lees meer over