Terug

Medische apps: ‘nice to have’
Niek Poppe

17 juli 2016

(Laatst aangepast: 25-07-2016)

Medische apps: ‘nice to have’

Columns

De digitalisering van de zorg gaat in hoog tempo verder en de verschuiving van papier naar digitaal slaat door richting de ‘mobile devices’. Neem maar eens een kijkje in de App Store of de Play store, daar zie je dankzij de vele health-apps zo langzamerhand door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer. Op de website digitale zorggids van de patiëntenfederatie NPCF, bijvoorbeeld, staan op dit moment 8955 apps voor zorgprofessionals en consumenten beschikbaar. Echter, de gemiddelde waardering van alle apps is slechts 1,5 ster (van de vijf sterren).[1] De explosie van medische apps is dan ook een interessante ontwikkeling, maar op dit moment niets meer dan een leuke extra, een ‘nice-to-have’, voor de patiënt en de zorgverlener.

Medische apps

De apps die op dit moment gebruikt worden zijn standalone apps, gericht op informatie, persoonlijke registratie en/of persoonlijke metingen. Wil je dit echter effectief gaan gebruiken, dan moet je een stap verder gaan en moet de app een integraal onderdeel worden van het zorgproces en dus geïntegreerd worden met de informatievoorziening van de betreffende zorginstelling. Zorginstellingen zijn echter nog helemaal niet klaar voor een integratie van deze apps in het zorgproces. De tijdperk van papieren dossiervoering ligt nog niet eens helemaal achter ons en veel ziekenhuizen zijn nog druk bezig met EPD implementatie-, danwel EPD optimalisatietrajecten. Het digitaal kunnen aanleveren, opslaan en uitwisselen van informatie op basis van standaarden is eerder uitzondering dan regel. Dus als de instellingen nog niet zo ver zijn en het digitaliseren van het zorgproces vaak nog een interne aangelegenheid is, zijn ze dan wel klaar voor de stap naar apps en zorg op ‘mobile devices’. 

 

Dat een goed gebruik van apps gepaard moet gaan met een goede integratie in het informatielandschap blijkt ook uit de recent uitgekomen ECRI lijst ‘top 10 Health Technology Hazards’ voor 2016.[2] Op plaats zes staat het toenemende risico op fouten bij slechte integratie van zorginformatietechnologie met het zorgproces. Wanneer je apps dus wil gebruiken in het zorgproces is het van vitaal belang dat de gegevens tussen apps en het EPD gewaarborgd zijn. 

 

De huidige ontwikkeling is in ieder geval niet te negeren, want bij gebrek aan beter wordt er toch wel gebruik gemaakt van beschikbare en handige technologie. Denk alleen al aan het gebruik van Whatsapp in de zorg.[3] Men is gewend om via Whatsapp te communiceren, dus waarom niet tussen collega’s. Helaas ontbreekt dan vaak het besef dat dit niet veilig, niet betrouwbaar en dus niet toegestane communicatie tussen zorgprofessionals is.

 

Voor goed en veilig gebruik moet dus gezorgd worden dat de huidige wildgroei van beschikbare commerciële producten, goede ideeën, leuke hobbyprojecten en veelbelovende initiatieven gestroomlijnd wordt. Het serieus gebruik van medische apps in het zorgproces kan alleen slagen bij goede integratie en veilig gebruik. Certificering van medische apps is dan ook noodzakelijk en volgens de Medical Devices Directive (MDD) ook vereist als het geldt als medisch hulpmiddel. In de MT integraal editie 5/2015 is hier nog een artikel over geschreven.[4] 

 

Auteur

Lees meer over