Terug

Virtual reality in de zorg
Redactie MT-Integraal

15 juli 2016

(Laatst aangepast: 19-08-2016)

Virtual reality in de zorg

Publicaties

Student Thom Schermers van de Hogeschool Rotterdam (opleiding Mens en Techniek / Gezondheidszorgtechnologie) heeft in opdracht van het Albert Schweitzer ziekenhuis een interessant onderzoek uitgevoerd over de toepassingen van virtual reality in de zorg. Hieronder een samenvatting van zijn afstudeerscriptie.

Samenvatting

Virtual reality, een techniek die veel invloed gaat hebben op de samenleving. De techniek die al sinds eind jaren 80 bestaat, ontwikkelt zich razendsnel en in 2016 komen er van de grote bedrijven, zoals Samsung, Sony en Oculus Rift, meer nieuwe virtual reality brillen dan ooit uit.

 

Het toepassen van virtual reality in de zorg is een relatief nieuw concept, maar hier wordt toch al op vele vlakken onderzoek naar gedaan. Zo wordt virtual reality al gebruikt bij het reduceren van pijn bij patiënten met ernstige brandwonden, of bij het verwerken van een posttraumatisch stressstoornis bij militairen.

 

Tijdens een afstudeerstage zijn virtual reality en de zorg ook bij elkaar gebracht. Deze stage is uitgevoerd met de afdeling nierdialyse in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht, waarbij onderzoek is gedaan naar de volgende hoofvraag: “Wat is het effect op de pijn- en angstscore bij het aanprikken van patiënten op de afdeling dialyse, wanneer virtual reality wordt ingezet?” De afstudeerstage is opgedeeld in twee onderzoeken: een onderzoek naar virtual reality en het toepassen hiervan in de praktijk.

 

Onderzoek naar virtual reality

Het onderzoek van virtual reality gaat in op de werking van virtual reality, waarbij een aantal praktijktoepassingen worden aangehaald. Tijdens dit deel is ook onderzocht naar welke bril het beste voor het onderzoek aangeschaft kon worden, door middel van een marktonderzoek. Door het marktonderzoek is hier een advies over uitgebracht en is deze bril ook aangeschaft.

 

Virtual reality in de praktijk

Voor het toepassen van virtual reality is allereerst theoretisch onderzoek gedaan naar pijn- en angstbeleving. In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt dit gemeten aan de hand van een pijnscorekaart, een gevalideerd meetinstrument opgesteld door het ziekenhuis zelf. Samen met de afdeling zijn er verschillende vragenlijsten opgesteld en is het onderzoek uitgevoerd. Totaal zijn er drie metingen uitgevoerd bij de patiënt. 

 

Resultaten

Uit deze drie metingen blijkt dat patiënten een verdeelde mening hebben over het aanprikken met de toepassing van virtual reality, net zoals over het filmpje (een landschap). Het comfort van de bril is als goed ervaren. De meeste patiënten gaven aan dat ze geen behoefte hebben om in het vervolg met de toepassing van virtual reality aangeprikt te worden. Tevens is er een indicatie dat zowel de pijn- als de angstscore licht zijn gedaald.

 

Conclusie

Op basis van bovenstaande uitkomsten lijkt een vermindering in de pijn- en de angstscore zichtbaar bij het gebruik van de virtual reality bril tijdens het aanprikken van de dialysepatiënten. Echter zijn er onvoldoende meetgegevens en is er sprake van veel invloed van de omgevingsfactoren waar tijdens dit onderzoek geen rekening mee is gehouden. Hierdoor kan de conclusie niet statistisch onderbouwd worden. 

Toon alle referenties

Auteur