Overzicht

Medische techniek ZGT als eerste van Nederland gecertificeerd

09 juni 2015

(Laatst aangepast: 11-09-2016)

Medische techniek ZGT als eerste van Nederland gecertificeerd

Actueel

Ziekenhuisgroep Twente heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Onze medisch technici spelen daarbij een grote rol. Zij zijn het die met hun jarenlange ervaring en kennis van de medische technologie de verpleegkundigen en specialisten ondersteunen in hun continue inzet om onze patiënten van nog betere zorg te voorzien.

Inleiding

Daarom zijn we er trots op dat ZGT de eerste medische techniek afdeling in Nederland heeft waarvan alle technici ReCer 2.0 gecertificeerd zijn. Hiermee wordt aangetoond dat de werkzaamheden door vakbekwame technici worden uitgevoerd. Zo zijn de technici minimaal drie jaar werkzaam binnen een zorginstelling en hebben zij over een periode van drie jaar voldoende scholing en bijscholing genoten. 

Op 9 juni kregen zeven medisch technici het certificaat aangeboden door de voorzitter van de Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI). Om een certificaat te behalen moet aan strenge eisen worden voldaan en dit vraagt ook de nodige inzet van een technicus. Zo heeft een van de technici wel de benodigde (bij)scholingspunten behaald maar is hij nog geen drie jaar werkzaam binnen een zorginstelling. Hij ontvangt het certificaat daarom op 1 september.

Grote rol in zorgverlening 

Medisch technici zijn een belangrijke schakel binnen onze veilige patiëntenzorg. Zij geven technische adviezen bij de aanschaf van medische apparatuur, onderhouden en repareren de apparatuur en zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging ervan. 

Anita Sieverink, manager zorgtechnologie over de certificering: “De medische zorg en de medische technologie die hiervoor nodig is wordt steeds complexer en de eisen die hieraan worden gesteld van buitenaf zoals IGZ, Convenant, NIAZ en veiligheidsthema’s worden steeds hoger. Dit vraagt ook steeds meer van onze medewerkers. Het ziekenhuis heeft als een van de speerpunten medische technologie benoemd. De certificering sluit hier prachtig op aan, het laat zien dat onze technici bevoegd en bekwaam zijn om werkzaamheden uit te voeren. Het is fantastisch dat we dit hebben bereikt en dat medewerkers in staat worden gesteld zich steeds verder te ontplooien en mee te gaan in de ontwikkelingen.” 

 

Beroepserkenning

De VZI heeft als doel heeft om contacten tussen leden te versterken, hun belangen te behartigen en de kennis te verbreden en verdiepen. De vereniging maakt deel uit van de landelijke werkgroep convenant. In het Convenant ‘Veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ is de voorwaarde opgenomen dat een medisch technicus aantoonbaar vakbekwaam is. Dit in combinatie met een steeds strengere wet- en regelgeving op deze aantoonbaarheid, wordt binnenkort de certificering onderdeel van de beroepserkenning van een medisch technicus.

Toon alle referenties

Auteur