Terug

Onderhoud aan Parkodex gasafnamepunt:  vanaf nu veiliger en sneller
Redactie MT-Integraal

03 november 2014

(Laatst aangepast: 10-03-2020)

Onderhoud aan Parkodex gasafnamepunt: vanaf nu veiliger en sneller

Publicaties

In alle ziekenhuizen zijn medische gasafnamesystemen in gebruik om medische gassen zoals zuurstof, medische lucht, lachgas maar ook vacuüm vanuit het centraal medisch gassendistributie systeem beschikbaar te hebben op alle behandel- en verpleegafdelingen. Een compleet gasafnamesysteem bestaat altijd uit een gasafnamepunt en een gasafnamenippel.

Inleiding

De gasafnamepunten zijn geplaatst in pendels, bedwandsystemen of direct op de wand terwijl de gasafnamenippels aan de medische regelapparatuur zoals flowmeters en vacuümregelaars of medische gasslangen zijn gemonteerd. Om te voorkomen dat de regelapparatuur op het verkeerde medische gas wordt aangesloten zijn zowel het gasafnamepunt als de gasafnamenippel gasspecifiek gecodeerd. Bij het Parkodex® systeem is dit voorzien door twee coderingspennen onderin het inschuifdeel van het gasafnamepunt en twee overeenkomende uitsparingen in het inschuifplaatje van de gasafnamenippel. Dit is het meest gebruikte systeem in Nederland.

Periodiek onderhoud

De normale leidingdruk van de medische gassen is 400 tot 500 kPa (4 tot 5 bar). Om de gasafnamenippel bij deze hoge druk lekvrij te koppelen aan het gasafnamepunt worden er rubber afdichtringen gebruikt. Deze o-ringen worden elke keer dat de afnamenippel op het gasafnamepunt wordt aangesloten dynamisch belast. Door deze belasting en vanwege het feit dat rubber 0-ringen door veroudering uitdrogen en verharden worden deze periodiek vervangen. De mate van mechanische belasting, de dikte van de rubber o-ringen en het gebruikte materiaal bepalen hoe lang de o-ringen gebruikt kunnen worden. Hierdoor worden er voor elk merk of type gasafnamepunt verschillende onderhoudsfrequenties voorgeschreven. Bij sommige systemen dient het onderhoud telkens om het jaar te worden uitgevoerd. Het mag duidelijk zijn dat dit tot ernstige verstoringen leidt op de verpleegafdelingen.

Het Parkodex 2 gasafnamesysteem bevat slechts twee 0-ringen. De huis o-ring bevindt zich in het basisdeel en de nippel o-ring bevindt zich aan de buitenkant van het gasafnamepunt. Op het moment dat het gasafnamepunt niet in gebruik is wordt deze nippel o-ring op geen enkele wijze belast en kan daardoor op eenvoudige wijze van buitenaf worden vervangen. Vanwege de hoge kwaliteit en de dikte van deze o-ring wordt deze slechts eens per 5 jaar vervangen. De huis o-ring in het basisdeel ondervindt geen enkele mechanische belasting en moet vanwege veroudering eens per 10 jaar worden vervangen. Om deze huis o-ring te kunnen vervangen was het tot voor kort nodig om de gasleiding drukloos te maken. Door een innovatie van Entermed is het mogelijk geworden om ook deze o-ring onder druk te kunnen vervangen.

De innovatie

Het basisdeel van het Parkodex 2 gasafnamepunt is aangesloten op de leidingdruk van 4 tot 5 bar. In dit basisdeel bevindt zich de huis o-ring die 10 jaarlijks preventief verwisseld dient te worden. Om deze o-ring te kunnen vervangen moet de leidingdruk in het basisdeel volledig worden afgesloten. Tot voor kort was dit alleen mogelijk door gebruik te maken van afsluiters in het centrale gasleidingsysteem. Deze afsluiters zijn in het centrale gasleidingsysteem opgenomen om hele secties in één keer drukloos te  kunnen maken. Door het afsluiten van een gehele sectie worden veel gasafnamepunten gelijktijdig buiten bedrijf gesteld. Dit is een niet ideale situatie. Om het onderhoud per gasafnamepunt mogelijk te maken is er een oplossing gevonden om de leidingdruk in het basisdeel zelf af te sluiten. Hiertoe is een afsluitstop (ServicePlug) ontwikkeld die de hoge druk tot 5 bar gemakkelijk kan weerstaan. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld (InbrengTool) welke het mogelijk maakt om de plug onder druk op de juiste wijze in het basisdeel te plaatsen. Nadat de ServicePlug in het basisdeel is geplaatst en stevig is vastgedraaid wordt de InbrengTool verwijderd. De te vervangen huis o-ring in het basisdeel van het gasafnamepunt is nu zichtbaar en bereikbaar geworden en kan vervolgens eenvoudig worden vervangen. Na het vervangen van de o-ring kan de ServicePlug op een gecontroleerde en veilige wijze uit het basisdeel worden verwijderd door deze met een schroevendraaier los te draaien. De volledige procedure voor het vervangen van de o-ring in het basisdeel van het gasafnamepunt is hiermee afgerond. Met deze nieuwe methode is het periodieke onderhoud aan het basisdeel van het gasafnamepunt in minder dan één minuut uit te voeren. Dit preventieve onderhoud dient slechts eens per 10 jaar plaats te vinden. De verstoring wegens onderhoudswerkzaamheden aan de  gasafnamepunten op de verpleeg- en behandelafdelingen wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Figuur 1Gereedschap t.b.v. 10 jaarlijks onderhoud Parkodex 2

Toepassing in de praktijk

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen is het eerste ziekenhuis waar deze methode is toegepast. In overleg met leden van de medische gassencommissie is het onderhoud grondig voorbereid. Als eerste is deze methode, inclusief het nieuwe gereedschap in de werkplaats van het ziekenhuis getest en beoordeeld. Daarna is er een prospectieve risicoanalyse gemaakt. Het doel van deze analyse was om een fallback plan te hebben in het geval er iets mis zou gaan. Na al deze voorbereidingen zijn de technici van Entermed onder begeleiding van de medewerkers van het Scheper Ziekenhuis gestart om op deze wijze het 10 jaarlijks onderhoud aan alle gasafnamepunten van het ziekenhuis  uit te voeren. In totaal  hebben ruim 1100 gasafnamepunten op deze  wijze onderhoud  gekregen.

Evaluatie

Tijdens de evaluatie is vastgesteld dat de toepassing van deze nieuwe methode voor het uitvoeren van het 10 jaarlijks onderhoud aan alle Parkodex 2 gasafnamepunten succesvol is verlopen. Voor het ziekenhuis is het plannen van het onderhoud veel eenvoudiger geworden. De ziekenhuistechnicus hoeft de medische gassen niet meer af te schakelen. Voor de verpleegafdelingen is deze methode veel beter toepasbaar gebleken. Er zijn geen speciale maatregelen nodig zoals het inzetten van alternatieve medische gasvoorzieningen voor de patiënten en in overleg met de monteur kan bepaald worden wanneer welk punt onderhoud kan krijgen. De monteurs kunnen zich efficiënter en met minder verstoringen op de verpleegafdelingen tussen de patiënten door bewegen. Daarmee zijn de wachttijden voor de monteur tot een minimum teruggebracht. Ondanks dat het op deze wijze uitvoeren van het onderhoud één extra technische handeling vereist, is de totale tijd voor de gehele onderhoudsklus beduidend minder geworden.  Al met al is door deze nieuwe methode het 10 jaarlijks onderhoud aan de gasafnamepunten niet alleen met minder risico’s  maar ook nog eens in een kortere tijd en met minder verstoring op de verpleegafdelingen uit te voeren.

Beschikbaarheid

De materialen en gereedschappen voor deze nieuwe onderhoudsmethode zijn door Entermed vrijgegeven. De technici die met deze materialen het onderhoud gaan uitvoeren worden door Entermed gecertificeerd. Deze certificering is een voorwaarde voor het veilig en op juiste wijze uitvoeren van het onderhoud aan de Parkodex 2 gasafnamepunten.

 

Klik hier voor meer informatie

Toon alle referenties

Lees meer over