Terug

De onmogelijke spagaat
Redactie MT-Integraal

07 juli 2014

(Laatst aangepast: 29-06-2018)

De onmogelijke spagaat

Columns

Wie kent ze niet, die beloften dat een nieuw product of nieuwe dienst goedkoper en tegelijk beter is? Waar het vaak al lastig genoeg is om goedkoper te worden bij gelijkblijvende kwaliteit, of beter bij gelijke kosten, lijkt het utopisch om beide tegelijk te kunnen realiseren.

Nu verkrijgbaar, beter en goedkoper!

In de zorg en met name ook het vakgebied van de medische technologie is iets geks aan de hand. De afgelopen tien jaar is er een ware cascade van wetgeving, kwaliteitseisen, richtlijnen en inspectierondes over ons uitgestort, die vereiste dat de beheersorganisatie rond medische technologie verbeterde. Inmiddels is duidelijk dat optimaal beheer van medische technologie niet slechts afhangt van de kwaliteit van de afdeling medische technologie, maar vooral hoe goed de rest van het ziekenhuis zich voegt naar de nieuwe procedures en werkwijzen. En daarmee begint het pas.

 

Behalve het in stand houden van de bestaande infrastructuur, neemt de aanwezigheid van complexe medische systemen in ziekenhuizen nog steeds jaarlijks toe, want medici hebben deze technologie nodig om hun toegenomen werkdruk beter te kunnen doorstaan. En blijkens de brief van 2 juli jl van minister Schippers aan de Tweede Kamer gaat de innovatie nog niet hard genoeg. De timing van deze brief is vreemd te noemen, net nu de inspectie een rapport heeft uitgebracht waarin blijkt dat het convenant nog niet voldoende geïmplementeerd is in ziekenhuizen.

 

Bij veel collega’s begint risicomanagement net te lopen, met systematische risicoscreening en soms uitgebreidere analyses. Dit goed doen kost veel tijd, zeker voor innovatieve technologie, en de gebruikers van medische technologie mee te krijgen kost veel energie. Nu worden we gedwongen in een onmogelijke spagaat: is het realistisch om te verwachten dat de beheersbaarheid verbetert, terwijl er tegelijk meer innovaties plaatsvinden en dit alles terwijl er uitgebreid bezuinigd moet worden in ziekenhuizen? De vraag stellen is hem beantwoorden, of denken jullie er anders over?

Toon alle referenties

Auteur