Terug

Over schijnheiligheid en schijnveiligheid
Redactie MT-Integraal

03 maart 2014

(Laatst aangepast: 11-08-2016)

Over schijnheiligheid en schijnveiligheid

Columns

In het NTVG verscheen op 3 maart een publicatie waarin zes vooraanstaande microbiologen uit Nederland kritiek uiten op de IGZ. De publicatie gaat over de infectiepreventie in ziekenhuizen en de conclusie van de IGZ dat de Nederlandse ziekenhuizen de richtlijnen onvoldoende naleven hetgeen zou leiden tot onveilige zorg.

Inleiding

Grote kritiek van de microbiologen is dat de IGZ uitsluitend het letterlijk naleven van de richtlijnen scoort zonder de verschillende aspecten van de richtlijn te waarderen op het belang voor de patiëntveiligheid. De IGZ beperkt zich tot het meten van procesindicatoren die ze heeft gedestilleerd uit door de beroepsgroep zelf opgestelde richtlijnen. Op de naleving hiervan worden ziekenhuizen nu voor 100% afgerekend. Het is helemaal niet duidelijk wat de relevantie voor de patiëntveiligheid is op het letterlijk volgen van deze richtlijnen. Verder schrijven de microbiologen dat de incidentie van ernstige ziekenhuisinfecties in de Nederlandse en Scandinavische  ziekenhuizen al jaren tot de laagste in de wereld behoren.Tot zover het artikel in NvTG

Bij het lezen hiervan word je ongemerkt meteen wakker geschud want in feite geldt de kritiek aan het adres van de IGZ ook voor het onderhoud van medische apparatuur. Ook wij hebben richtlijnen opgesteld door de beroepsgroepen die tot veldnorm zijn verheven en waarin gesteld wordt dat het belangrijk is om alle apparatuur te onderhouden. Ook bij medische technologie geeft de IGZ niet aan wat zij verstaan onder risicovolle apparatuur; de beroepsgroep moet dit zelf bepalen.

Inspectie door de IGZ gaat ook bij ons niet verder dan het checken van lijstjes en het controleren of de onderhoudssticker met de juiste datum wel op het apparaat geplakt is. Dit zegt niets over functionaliteit, laat staan over patiëntveiligheid en dat terwijl er nauwelijks of geen jurisprudentie is te vinden over echte incidenten ten gevolge van niet of slecht onderhouden apparatuur. Tegelijkertijd 'weet' iedereen dat de meeste onveilige situaties juist niet door achterstallig onderhoud komen, maar door onoordeelkundig gebruik. Er moet steeds meer geld uitgegeven worden om te voldoen aan formele eisen waarvan het nut niet altijd vaststaat...

Wat zijn jouw ervaringen?

Doe je ook steeds meer preventief onderhoud, verricht je trouw je veiligheidsmetingen en ziet elk jaar weer dezelfde getalletjes zonder ooit een afwijking te meten? Vraag je jezelf ook nooit af of we met al dat onderhoud wat doorgeschoten zijn en eigenlijk meer aan instructie moeten doen om daadwerkelijk de patiëntveiligheid te verbeteren? En vind je ook dat je met al dat onderhoud en het plakken van een sticker een schijnveiligheid creëert waardoor je de gebruiker van de apparatuur het gevoel geven dat het apparaat ook voor 100% functioneel getest is?

Dan nog de dagelijkse storingsmeldingen. In de meeste gevallen is er helemaal niets mis met het apparaat maar wel met de gebruiker hiervan. Wat vind jij van deze schijnheiligheid en het creeren van schijnveiligheid? Laat het ons weten!

 

 

[1] Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7395

Toon alle referenties

Auteur