Terug

Koud plasma: een nieuwe behandeling voor complexe wonden
Suzanne Donker

22 februari 2023

(Laatst aangepast: 28-02-2023)

Koud plasma: een nieuwe behandeling voor complexe wonden

Paragrafen

Wonden die moeilijk genezen zijn een serieus gezondheids- en kostenprobleem. Ze kunnen verwoestende consequenties voor patiënten met zich meebrengen, leiden tot amputaties en verlies van zelfstandigheid. Koud plasma kan wondgenezing stimuleren (Ref. 1). Start-up Plasmacure ontwikkelde een veilige manier voor het toepassen van koud plasma direct in een wond: PLASOMA. Het creëren van koud plasma is een natuurkundig proces. Dat is een van de redenen waarom koud plasma - naast alle bestaande chemische methoden om infecties te bestrijden - een veelbelovende nieuwe invalshoek biedt voor wondgenezing en waarom plasma geneeskunde in opkomst is.

Wat is koud plasma?

In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, heeft koud plasma niets met bloedplasma te maken. Een plasma wordt gemaakt door energie toe te voegen aan een gas, bijvoorbeeld lucht. Hierdoor ioniseert het gas en worden diverse reactieve verbindingen gevormd. Plasma is de zogenaamde 4e fase van een stof (1. vast, 2. vloeibaar, 3. gas, 4. plasma) (Zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

Voor het ioniseren van gas is veel energie nodig, waardoor gewoon plasma hoge temperaturen aanneemt. Plasma wordt ‘koud’ genoemd wanneer de temperatuur niet ver boven de lichaamstemperatuur komt, iets wat nog maar sinds kort goed te controleren is maar veel nieuwe mogelijkheden biedt. Gezien plasma effectief en snel bacteriën, virussen en schimmels doodt, wordt het al veelvuldig gebruikt in de industrie voor het voorbehandelen en reinigen van oppervlakken. Het wordt ook gebruikt voor het steriliseren van medische apparatuur.

 

Plasma geneeskunde

Plasma geneeskunde is daarentegen een nieuw toepassingsgebied van koud plasma. In de plasma geneeskunde wordt koud plasma toegepast op of in het menselijk lichaam. Bij het maken van koud plasma wordt onder andere ozon, stikstofoxiden en waterstofperoxide gevormd, die niet alleen zeer effectief zijn bij het doden van (antibioticaresistente) bacteriën maar ook celproliferatie en microcirculatie stimuleren. Dat maakt koud plasma technologie uitermate interessant voor het genezen van wonden.

 

Plasmacure

Medtech start-up Plasmacure ontstond in 2014 als een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met als doel om na jaren onderzoek naar de opwekking en toepassing van koud plasma de technologie naar de markt te brengen. Het bedrijf ontwikkelde in de afgelopen jaren een koud plasma systeem om op een innovatieve en veilige manier koud plasma direct in een wond toe te passen; PLASOMA.

 

Dit systeem bestaat uit een disposable koud plasma pad en een koud plasma pulser. De pad wordt via de wondconnector verbonden met de pulser. Met een druk op de knop stuurt de pulser een elektrische stroom naar de pad waarbij de lucht tussen de pad en de wond omgezet wordt in plasma (afbeelding 2 en 3).

De behandeling met koud plasma is een aanvulling op de standaard wondzorg, duurt maar 2 minuten en vindt plaats na het reinigen van de wond. Na behandeling wordt de pad verwijderd en weggegooid. De frequentie van de behandeling wordt bepaald door de behandelend (para)medisch specialist. In principe gaat de behandeling door totdat de wond volledig is genezen.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Direct plasma

Wat het bedrijf onderscheidt van de meeste andere bedrijven is dat ze gebruik maken van een direct plasma, waarbij het gehele volume tussen de pad en de wond is gevuld met koud plasma, in een gesloten systeem. Dit type plasma is in potentie het meest effectief voor het genezen van wonden vanwege de volgende redenen:

  • Het plasma maakt direct contact met de wond, waardoor alle reactieve verbindingen, ook de kortlevende, en het elektrisch veld hun effect op de wond kunnen hebben.
  • Het plasma wordt gemaakt in een gesloten systeem, waardoor de reactieve stoffen niet kunnen ontsnappen naar de omgevingslucht.
  • Er loopt er een elektrische stroom door het wondgebied (met een gedefinieerde route), wat ook weer de wondgenezing kan bevorderen.

 

Resultaten

De eerste klinische studie (Ref. 2), uitgevoerd in het Amsterdam UMC, toonde positieve resultaten. Van de 20 patiënten met diabetische voetwonden van gemiddeld 3 jaar oud namen er 11 wonden binnen twee weken met 50% af in wondoppervlak. Twee wonden genazen volledig. Ook nam het aantal Staphylococcus aureus bacteriën significant af direct na de koud plasma behandeling. Een belangrijke uitkomst, want S. aureus wordt gezien als een van de belangrijkste ziekteverwekkers in diabetische voetinfecties.

 

Twintig case studies (Ref. 3) waarin gebruik gemaakt werd van het koud plasma systeem toonden de volgende veelbelovende resultaten: 60% van de chronische wonden is gesloten binnen gemiddeld 7 weken en 13 koud plasma behandelingen. De behandelde wonden waren gemiddeld 65 weken oud.

 

Inmiddels heeft het bedrijf CE-markering op het systeem en is PLASOMA dus commercieel verkrijgbaar. Plasmacure is ook op de internationale markt actief: in Portugal, Duitsland en Turkije wordt PLASOMA al gebruikt.

 

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op via sales@plasmacure.nl voor nadere informatie of voor een demonstratie op locatie.

(Ref. 1) Zie whitepaper: Stimuleren van wondgenezing met koud plasma www.plasmacure.nl/whitepaper

(Ref. 2) Zie www.plasmacure.nl/literatuur

(Ref. 3) Case study rapport (Bron Journal of Wound Care, Vol. 30, No.9 (2021)) en andere case studies zie: www.plasmacure.nl/case-studies

 

Toon alle referenties

Auteur