Terug

Interview met Luuk Evers (PontesNL)
Koos van Ringelenstein

22 februari 2023

(Laatst aangepast: 24-02-2023)

Interview met Luuk Evers (PontesNL)

Paragrafen

Luuk Evers is co-founder van PontesNL. In dit interview vertelt hij meer over het realiseren van innovaties in de medische technologie.

Wat is uw functie bij PontesNL?
Ik ben adviseur voor innovatieteams van ziekenhuizen en coach van medische start ups.

 

Wat is uw achtergrond qua opleiding en ervaring?
Creativiteit en Innovatie zijn een rode lijn in mijn loopbaan. Ik heb TU Delft gedaan richting industrieel ontwerpen en was R&D manager in de maakindustrie en New Business Director bij een Industrieel Ontwerpbureau en 14 jaar Innovatie Manager in het UMC Utrecht. Sinds anderhalf jaar werk ik als ZZP-er aan het programma PontesNL.

 

Wat is PontesNL?
Dat is een onafhankelijk nationaal programma voor advies en hands on hulp bij het opzetten van een innovatie infrastructuur in ziekenhuizen enerzijds en het coachen van medische start ups anderzijds. PontesNL is opgenomen in de Stichting Medtech-Partners. In deze stichting participeren meer dan 65 partners met alle expertise uit de medische technologie sector die ondernemers kunnen helpen bij hun innovaties, denk bijvoorbeeld aan onderzoek, technische ontwikkeling, CE certificering, financiering, sales en marketing.

 

Waar is de naam Pontes aan ontleend?
Pontes betekent bruggen. Het gaat bij innovatie om samenwerken, samenwerken van mensen uit heel verschillende culturen. Deze verschillen moeten overbrugd worden. Het gaat dan vooral om vertrouwen en wat je van elkaar verwacht. Daarvoor moeten afspraken worden gemaakt die in contracten worden vastgelegd. We hebben daarvoor diverse formats beschikbaar. PontesNL is voortgekomen uit Pontes Medical dat m.n. gericht was op het UMCU, AMC en het VUMC. Deze aanpak is in een periode van 14 jaar ontwikkeld en beproefd en succesvol gebleken. PontesNL is in 2021 opgericht door Luuk Evers en Joep Welschen van de Stichting Medtech-Partners met als doel de binnen Pontes Medical ontwikkelde aanpak van innovaties veel breder te kunnen inzetten.

  

Het UMC Utrecht, Máxima MC, Isala en Spaarne Gasthuis zijn zorginstellingen die voor hun innovaties gebruik maken van onze  diensten. Innovatiemanagers en -teams worden bij het ontwikkelproces en de implementatie in de praktijk ondersteund. Denk aan vroegtijdige analyse van álle stakeholders die bepalend zijn voor succes, een implementatieplan en advies bij het opzetten van pilots in ziekenhuizen. 80% van de projecten die falen hebben hun implementatie niet goed voorbereid.

 

Jaarlijks wordt door de STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen) een Innovatie Challenge gehouden waar ziekenhuizen hun ideeën voor innovatie inbrengen. Hieruit worden dan een aantal finalisten geselecteerd en beloond met een geldbedrag, te besteden aan de verdere ontwikkeling en implementatie van hun innovatie en onze begeleiding. Vorig jaar hebben we 4 van de 6  finalisten begeleid:

 

  • OLVG MedGezel: de student als een medische coach voor patiënten bij hun gesprek met de arts
  • Isala ʼAchter de voordeurʼ: VR scholing voor zorgmedewerkers om signalen op te pikken bij mantelzorgers en patiënten
  • Haga ziekenhuis  ʼZorg in zichtʼ doorverwijzing naar optometristen i.p.v. oogartsen bij laagcomplexe problemen vanwege lange wachttijd voor oogartsen
  • Ziekenhuisgroep Twente: ʼRad2shareʼ veilige uitwisseling van beeldmateriaal voor onderwijs en intercollegiale toetsing

 

De Pontes aanpak: succesvol ontwikkelen en implementeren van innovaties.

Hoeveel medewerkers telt PontesNL?
Twee, Joep Welschen en ik, beide zijn we adviseur en coach.

 

Waar komen de ideeën en wensen voor een innovatie vandaan?
Veelal gaat het om medisch specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en soms ook klinisch fysici of iemand uit het bedrijfsleven. De klinische behoefte is het startpunt: er moet een probleem worden opgelost of er zijn ideeën voor een betere aanpak of een innovatief zorgpad.

 

Kunt u aan de hand van het traject van productidee tot het op de markt gebracht product globaal aangeven wat daarin jullie rol is en die van de andere betrokken partijen?
Zo mogelijk aan de hand van een gerealiseerd product.

 

Een voorbeeld is de Nightwatch. Dit is een systeem met een sensor voor de bewaking van slapende kinderen die behept zijn met zware epileptische aanvallen. We hebben een consortium opgericht voor wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie van het UMC Utrecht, TU/e, SEIN en Kempenhaege. Daarvoor werd een samenwerkingscontract en licentiestructuur opgesteld. Er is een ontwerpbureau aangehaakt dat wilde mee-investeren voor design ontwikkeling en er zijn ondernemers aangehaakt die wilden mee-investeren. Hiervoor is een samenwerkingscontract opgesteld. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de oprichting van het bedrijf LivAssured in 2013 dat het product op de markt heeft gebracht. Het product wordt nu breed uitgerold naar 4 patiëntgroepen.

 

Hoe lang duurt ruwweg het traject om te komen van productidee tot het op de markt brengen van een medisch product?
Minimaal 7 jaar en soms wel 15 jaar.

 

Spelen jullie ook nog een rol als een product eenmaal op de markt is?
Zo ja, welke? Soms bemiddelen we nog voor wetenschappelijk onderzoek voor bijv. de MDR. Of we begeleiden bij verdere opschaling.

 

Hoeveel producten heeft PontesNL inclusief Pontes Medical sinds de start mede gerealiseerd?
12

 

Kunt u wat voorbeelden noemen van recent op de markt gebrachte producten?

 

 

Hoe worden jullie gefinancierd?
Door de Ponteshuizen die een jaarlijkse fee betalen voor onze diensten en door start ups die ons inhuren voor coaching. Zij maken daarvoor vaak gebruik van beschikbare subsidies.

 

Hebben jullie ook aandelen in bedrijven die producten met jullie ondersteuning op de markt hebben gebracht?
Nee, dat is niet onze business.

 

Wilt u verder nog iets kwijt over PontesNL?
Het is erg leuk werken in een klein team met enthousiaste en gemotiveerde ondernemende professionals. De vraagstukken zijn vaak complex maar het geeft voldoening om met creativiteit en innovatie een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie die de zorg moet maken.

 

E-mail: luuk@pontesnl.nl

LinkedIn

 

Toon alle referenties

Auteur