Terug

SMPE/e cursus 'Introductie in de Klinische Informatica' (Eindhoven)

Event

SMPE/e cursus 'Introductie in de Klinische Informatica' (Eindhoven)

De cursus Introductie in de Klinische Informatica voorziet in de behoefte van professionals werkzaam in de zorg die geconfronteerd worden met veel verschillende begrippen en standaarden op gebied van informatie-uitwisseling in de zorg. Veel begrippen worden nader uitgelegd en van de context voorzien. Informatievoorziening in en tussen zorginstellingen speelt tegenwoordig een essentiële rol bij alle zorgprocessen. De kwaliteit van het primaire proces van patiëntenzorg is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste informatie bij de juiste personen op de juiste plaats op het juiste moment. Verbeteringen in het primaire proces kunnen alleen worden bereikt door informatie eerder in het proces beschikbaar te hebben en in de goede vorm aan te bieden. Daarnaast biedt een goede informatievoorziening de mogelijkheid om automatisch conclusies te trekken uit een combinatie van gegevens. Goede en veilige informatievoorziening leidt ook tot een veiligere behandeling voor de patiënt. Cursusdata: 9-10 februari, 16-17 maart en 26 april 2023

event date icon

Datum

09 26 april

event time icon

Tijd

09:00 18:00

event location icon

Locatie

AGE, Academisch Genootschap Eindhoven, Parklaanzaal 93, Eindhoven

Meer informatie op www.tue.nl/smpee/cursussen.

Toon alle referenties

Auteur