Terug

Snel een ECG, zonder elektrodes plakken
Job Gutteling

06 mei 2013

(Laatst aangepast: 21-07-2016)

Snel een ECG, zonder elektrodes plakken

Publicaties

Het Elektrocardiogram (ECG) is essentieel om bij patienten met een acuut infarct van de hartspier een goede diagnose te kunnen stellen. Bij sommige haemodynamisch instabiele patiënten is het (blijven) plakken van de voor het ECG benodigde elektroden lastig. Een nieuwe methode op basis van capacitieve koppeling biedt mogelijk uitkomst, maar vanzelfsprekend alleen als de kwaliteit van het resulterende ECG vergelijkbaar is.

Inleiding

De kransslagaders (zie figuur 1) voorzien het hart van zuurstof. Indien een verstopping (infarct) van één of meer kransslagaders optreedt, is onmiddellijke behandeling nodig. Voor een arts is het daarom zeer belangrijk snel te weten of een patient een afgesloten kransslagader heeft. In eerste instantie wordt daarvoor altijd een ECG gemaakt, waaruit afgeleid kan worden wat de aard en locatie van het infarct is (welke kransslagader(s) het betreft) [1].

Een belangrijk onderscheid bij het dit eerste ECG is of er al dan niet sprake is van elevatie van het ST-deel van het ECG (zie figuur 2). ST-elevatie ontstaat wanneer de actiepotentiaal van de hartspier in het ischemische gebied verandert, zodat er een zogenaamde 'injury current' ontstaat: een electrische stroom tijdens de repolarisatiefase van het gezondere gebied naar het ischemische gebied. Deze stroom uit zich op het oppervlakte ECG als ST-elevatie [2].


Een infarct van de hartspier met ST-elevatie heet een STEMI (ST-elevated Myocardial Infarction). Heeft iemand de symptomen van een hartinfarct maar zonder verhoging van het ST-segment, dan heet dat een non-STEMI. Bij een non-STEMI is de bloedtoevoer naar de hartspier eveneens verminderd, maar zonder dat dat zichtbaar is als een verhoging van het ST-segment op het ECG. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 27.000 mensen die een acuut hartinfarct krijgen, dit is ongeveer 30% van alle patiënten met coronairlijden [3-4].
Bij het optreden van een STEMI dient de patiënt meestal direct te worden gedotterd, bij een non-STEMI is er iets meer tijd.

Figuur 1

Figuur 2De C-One en de elektrodes

Elektroden plakken

Bij sommige patiënten is het afnemen van een ECG terwijl ze een myocardinfarct ondergaan moeilijk uitvoerbaar. De patiënt is hemodynamisch instabiel, elektroden blijven lastig plakken door zweten , verergerd vanwege de stress van de situatie. Daarbij dienen alle kleren van het bovenlijf te worden losgemaakt of verwijderd. Dit alles zorgt ervoor dat het afnemen van een ECG nog niet ideaal is onder deze omstandigheden.

 

Nieuwe ontwikkeling
Sinds kort is een apparaat ontwikkeld waarbij via een capacitieve koppeling ECG signalen opgevangen kunnen worden. Dat betekent dat geen contact met de huid nodig is en dat geen elektroden bevestigd hoeven te worden.

Het apparaat bestaat uit een grid van capacitieve elektroden, die een vergelijkbare functie hebben als de traditionele afleidingen van het ECG. Vanwege de lagere signaal-ruisverhouding wordt de input uit meerdere punten verzameld en gecombineerd tot een 'afleiding' die vergelijkbaar is met de traditionele weergave.
Natuurlijk valt of staat het succes van het apparaat met het al dan niet correct weergeven van een interpreteerbaar ECG onder acute omstandigheden zoals hierboven beschreven. In de eerste validatie-studie is daarom gekeken naar de mate waarin het nieuwe apparaat het ECG kan reproduceren dat op normale wijze verkregen is [5]. De door het apparaat geproduceerde samengestelde afleidingen werden vergeleken met de reguliere afleidingen van een normaal ECG. Daarbij werden bij een voorlopig nog kleine groep patienten een significante correlatie gevonden tussen de beide afleidingen.

Ondanks dat meer onderzoek nodig is, kon worden aangetoond dat STEMI's met dit capacitieve ECG (cECG) kunnen worden gevonden of uitgesloten. Zodoende kan het apparaat in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in het snel genereren van betrouwbare informatie; informatie op basis waarvan artsen kunnen besluiten of iemand met spoed gedotterd moet worden of niet.

[1] Hartwijzer

[2] Wikipedia

[3] Nationaal Kompas

[4] HD White et al, Acute myocardial infarction, Lancet. 2008, pp. 570-584

[5] Weil et al, First clinical evaluation of a novel capacitive ECG system in patients with acute myocardial infarction, Clin Res Cardiol 2012, pp. 165-174

Toon alle referenties

Auteur