Over Koepel MT

De Koepel Medische Technologie is een overlegplatform voor negen beroepsverenigingen waarvan de leden zich bezighouden met veilig en efficiƫnt gebruik van medische technologie in zorginstellingen. Elk van de beroepsverenigingen erkent dat de effectiviteit van veilige en efficiƫnte toepassing van medische technologie groter is naarmate wordt samengewerkt met anderen, ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid en ervaring.
Naar deelnemende verenigingen

De Koepel Medische Technologie wil een schakelpunt zijn waarlangs actuele vraagstukken snel door een brede groep betrokken deskundigen kan worden onderzocht en beoordeeld. In driemaandelijkse vergaderingen kunnen zaken tot besluitvorming worden gebracht.

De Koepel Medische Technologie gebruikt het medium MT-Integraal voor kennisdeling en publicatie van nieuws. MT-Integraal maakt organisatorisch geen onderdeel uit van de KoepelMT.