Overzicht

Foto van Nicole Bakker

Nicole Bakker

Sinds juli 2017 ben ik werkzaam als klinisch fysicus in Alrijne Zorggroep (Leiden, Leiderdorp en Alphen aan de Rijn), vanuit de regionale vakgroep klinische fysica die ook werkzaam is in het Spaarne Gasthuis (Haarlem, Hoofddorp) en het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk). Binnen de NVKF ben ik secretaris van de commissie Kwaliteit en heb daar de portefeuille incidenten & complicatieregistraties. In dit kader is de studie opgezet naar: "Landelijke inventarisatie incidentmeldingen medische apparatuur".

Gerelateerde profielen